Openbare orde en veiligheid

De categorie Openbare orde en veiligheid is breed, omdat dit een complex vakgebied is waarbinnen veel verschillende rollen en functies bestaan. Voorbeelden van opdrachten zijn Buitengewoon opsporingsambtenaar, Teamleider Openbare orde en veiligheid en Jurist toezicht & handhaving

Nieuwe opdrachten in je mailbox

Wordt gratis lid, ontvang nieuwe Openbare orde en veiligheid opdrachten direct in je mailbox

We vinden privacy belangrijk, lees onze privacy verklaring

Interim Openbare orde en veiligheid opdrachten in 2022

De afgelopen jaren verzamelde wij alle Openbare orde en veiligheid opdrachten binnen de overheid. De aantallen geven we hiernaast weer. Door te filteren per jaar kun je een goed inzicht krijgen in de ontwikkelingen binnen de interimwereld.

ZZP uurtarief binnen Openbare orde en veiligheid in 2022

Bij het uitvragen van Openbare orde en veiligheid opdrachten bepalen overheden vaak een maximaal en een minimaal uurtarief. We hebben deze gegevens verzamelt om inzicht te geven in tarief ontwikkelingen binnen het vakgebied. Om uurtarief trends te ontdekken kun je hiernaast filteren per jaar.

Recent vervulde opdrachten: Openbare orde en veiligheid

Opdracht Publicatie
BOA Gemeente Veenendaal 19 januari 2023
Programmamanager Zorg en Veiligheid Gemeente Hilversum 17 januari 2023
Medewerker Vergunningen gemeente Ameland 16 januari 2023
Adviseur Integrale Veiligheid Rijkswaterstaat 15 januari 2023
(Project-)adviseur Integrale Veiligheid Rijkswaterstaat 12 januari 2023
Beleidsadviseur zorg en veiligheid Gemeente Meierijstad 12 januari 2023
Teamleider Toezicht & Handhaving, Bodem, Asbest, Briks, Whvbz en boa's Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) 10 januari 2023
Projectadviseur Integrale Veiligheid Rijkswaterstaat 09 januari 2023
Medewerker Verbijzonderde Interne Controle Gemeente Westland 06 januari 2023
Senior sociaal rechercheur/toezichthouder Gemeente Weststellingwerf 02 januari 2023
Adviseur Digitale veiligheid OOV gemeente Utrecht 30 december 2022
Beleidsadviseur openbare orde en veiligheid (OOV) BEL Combinatie 30 december 2022
Beleidsmedewerker Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) Veiligheidsregio Utrecht 30 december 2022
Medewerker Risicobeheersing Toezicht Veiligheidsregio Utrecht 29 december 2022
(Project-)adviseur Integrale Veiligheid (PIV) Rijkswaterstaat 26 december 2022
Senior Bouwinspecteur gemeente Voorschoten 23 december 2022
Teammanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) gemeente Wijdemeren 23 december 2022
Senior Regisseur Veiligheidsteam (Jeugd en Wmo) Gemeente Waalwijk 23 december 2022
Vergunningverleners Milieu Brzo (complexe aanvragen en actualisaties) Omgevingsdienst Groningen 22 december 2022
Vergunningverlener APV gemeente Sudwest-Fryslan 22 december 2022

Nieuwe opdrachten in je mailbox

Wordt gratis lid, ontvang nieuwe Openbare orde en veiligheid opdrachten direct in je mailbox

We vinden privacy belangrijk, lees onze privacy verklaring