De interim inkoop markt in cijfers

Ben jij interim inkoper of overweeg je om als zzp'er binnen inkoop of contactmanagment aan de slag te gaan? Wij laten zien wat nodig is om als interim inkoper succesvol opdrachten te krijgen binnen de (centrale) overheid en gemeenten.

De interim inkoop markt in cijfers

Interim inkoop opdrachten geanalyseerd

Het afgelopen jaar (2019) hebben wij voor het eerst interim inkoop opdrachten binnen de centrale overheid en gemeenten in kaart gebracht. Dit waren opdrachten die werden gepubliceerd binnen de verschillende Dynamisch Aankoopsystemen (DAS). Het leverde interessante data op die we de afgelopen tijd hebben gebruikt om de interim inkoop markt te analyseren.

De dataset bestaat uit interim inkoop opdrachten en de daarbij behorende gunningen. Je kunt daarbij denken aan locatie, organisatie, de duur van de opdracht, interim tarieven en de gevraagde competenties en vaardigheden. Bij gunningen betreft het de namen van de winnende organisaties, het winnende tarief en in sommige gevallen het aantal ingediende offertes.

De analyse leverde een aantal inzichten op die we graag met jullie delen.

De cijfers

Een eerste verkenning van de data

Het afgelopen jaar verwerkten we 130 unieke interim inkoop opdrachten. Dit waren voornamelijk opdrachten als “inkoopadviseur”. Daarnaast worden opdrachten als “contractmanager” binnen onze categorisatie meegenomen binnen de categorie interim inkoop.

Heb je weinig tijd? Hier volgt een kort opsomming.
Om je kans op een nieuwe interim inkoop opdracht zo groot mogelijk te maken:

  • Ben je werkzaam binnen de regio Utrecht
  • Ben je full-time beschikbaar
  • Heb je werkervaring bij gemeenten of de centrale overheid

aantal interim inkoop opdrachten per maand
Aantal opdrachten per maand

Als we de opdrachten verdelen over de maanden van het jaar dan bleek augustus een uitstekende maand om een nieuwe interim opdracht te zoeken.

aantal interim inkoop opdrachten per provincie
Aantal opdrachten per provincie

Als we kijken naar het aantal inkoopopdrachten per provincie dan valt op dat de provincie Utrecht sterk vertegenwoordigd is. Bij nadere inspectie blijkt een aantal grote overheidsorganisaties te zijn gevestigd in Utrecht met hun inkooporganisatie namelijk Rijkswaterstaat, de Politie en de provincie Utrecht.

aantal interim inkoop opdrachten per type organisatie
Aantal opdrachten per type organisatie

De opdrachten werden ingedeeld naar type organisatie. Waarbij direct zichtbaar wordt dat de rijksoverheid en gemeenten groot afnemers zijn als het gaat om interim inkoopdiensten.

aantal interim inkoop opdrachten ingedeeld op uur
Aantal uur beschikbaar

Het aantal uren dat uitgevraagd wordt volgt het patroon van normale vacatures. Het grootste gedeelte is full-time (71.5%) daarna part time (28.5%). Een zeer beperkt aantal opdrachten heeft een laag aantal uren. Het betreft hier meestal een specifieke korte inkoop adviesklus. De duur van de opdracht is over het algemeen een jaar of een half jaar met optie tot verlenging.

de vraag

Wat vraagt de markt van Interim Inkopers en Contractmanagers?

De data die wij beschikbaar hebben bestaat uit inhuur opdrachten via openbare overheidmarktplaatsen (dynamisch aankoopsysteem). Groot voordeel is dat de vraag binnen deze opdrachten moet worden geformuleerd in toetsbare eisen en gunningscriteria. Om deze data te analyseren hebben we de tekst geclusterd en gekeken naar veel voorkomende termen per type criteria.

Opleidingen

Welke minimale opleiding wordt gevraagd van een interim inkoper?

Alle interim opdrachten hebben als minimale eis een afgeronde HBO opleiding. Afhankelijk van het inkoopdomein wordt daar in sommige gevallen een gewenste opleidingsrichting als wens aan toegevoegd, zoals bijvoorbeeld civiele techniek. Een WO/Master opleiding wordt heel soms gevraagd bij hele specifiek inhoudelijke opdrachten of management opdrachten.

Zijn NEVI-1 en NEVI-2 verplicht?

Niet geheel onverwacht wordt binnen veel opdrachten een afgeronde opleiding NEVI-1 en NEVI-2 uitgevraagd. Veel organisaties bieden daarbij (en zijn verplicht) de ruimte om een soortgelijke opleiding als alternatief in te dienen.

Heeft een aanvullende opleiding Europees Aanbestedingsrecht toegevoegde waarde?

Binnen de beoordeelde uitvragen vonden wij geen enkele organisatie die een opleiding Europees aanbestedingsrecht uitvroeg. Voor het verkrijgen van een interim opdracht lijkt deze opleiding dus geen toegevoegde waarde.

“Zelfs voor interim inkopers is mobiliteit tussen verschillende type overheden lastig geworden”

Werkervaring

Hoeveel jaren werkervaring heeft een interim inkoper nodig?

Ongeveer 50% van de opdrachten vraagt tot 3 jaar werkervaring met soortgelijke werkzaamheden. Dit zijn dat opdrachten die zitten op het niveau inkoopadviseur / contractmanager. 30% vraagt meer dan 5 jaar werkervaring (senior) en 20% meer dan 7 jaar (management).

Is ervaring met het uitvoeren van Europese aanbestedingen een vereiste?

Waar bij de gevraagde opleidingen Europees aanbesteden vaak ontbreekt is het bij de gevraagde werkervaring bijna standaard. Er wordt vaak gevraagd om 2 a 3 recente voorbeelden van uitgevoerde Europese aanbestedingen.

Is domein specifieke kennis vereist?

Ja, specifieke inkoop ervaring binnen bijvoorbeeld het sociaal domein wordt steeds vaker opgenomen binnen de uitvraag. Vaak worden dit soort zaken uitvraagd binnen de gunningscriteria/wensen.

Wordt inkoopervaring met UAV en UAV-GC gevraagd?

Ja, binnen bouwgerelateerde inkoop/contractmanagement opdrachten wordt ervaring met UAV en UAV-GC steeds vaker als eis uitgevraagd. Organisaties als RWS en de gemeente Amsterdam hebben dit als standaard eis opgenomen.

Maak ik als inkoper van buiten de overheid kans op een opdracht?

Indien je geen werkervaring hebt binnen het publiek domein is het zo goed als onmogelijk om een opdracht te krijgen via inhuur marktplaatsen. Heel soms ontbreekt de eis dat je gewerkt moet hebben binnen een overheidsorganisatie maar meestal is er dan wel de eis dat je ervaring moet hebben met Europese aanbestedingen.

Kun je als inkoper eenvoudig voor verschillende overheidsorganisaties werken?

Je zou verwachten dat inkoop ervaring binnen de overheid aangevuld met ervaring met Europese aanbestedingen voldoende is voor een brede inzet als interim inkoper. Helaas blijkt dit in de praktijk niet het geval. Gemeenten vragen om inkoop ervaring binnen gemeenten, G4 gemeenten bijna standaard om ervaring binnen G4 gemeenten, de centrale Overheid vraagt bijna standaard om een soortgelijke werkomgeving qua organisatie of inkoopomvang. Mobiliteit tussen verschillende type overheidsorganisaties is hiermee, zelfs voor interim inkopers, lastig geworden. Of om het positief te stellen het beleid van circulair inkopen is effectief ingevoerd. De meeste kans van slagen heeft een inkoper die meerdere jaren heeft gewerkt binnen de centrale overheid. Van groot naar klein lijkt kansrijker dan andersom.

Het aanbod

Heeft de interim inkoper concurrentie?

De afgelopen jaren was er sprake van krapte op de markt voor interim inkopers. We waren benieuwd of we deze krapte ook terug konden zien in de gepubliceerde gunningen. Een beperkt aantal organisaties plaatst bij de gunning het aantal ingediende offertes en winnende tarief. Deze gegevens hebben we gebruikt om een inschatting van de markt te maken.

Heb je weinig tijd? Hier volgt een opsomming.
Je kans op het verkrijgen van een interim opdracht via inhuurmarktplaatsen is groot:

  • Met gemiddeld 6 offertes is de concurrentie laag
  • Het winnende tarief ligt vaak tegen het maximale tarief
  • Het gemiddele tarief is zeer hoog

aantal interim inkoop opdrachten per maand
Aantal offertes per aanvraag

We hebben gekeken naar het aantal ontvangen offertes per aanvraag. Het gemiddelde binnen het segment inkoop is 6 offertes. Dat is zeer laag als we het vergelijken met het algemeen gemiddelde van 15. Als we vervolgens de aanvragen opdelen in junior, medior en senior dan zien we dat het aantal offertes voor junior (4) en medior(4.6) nog lager is. Conclusie: Junior en medior inkopers hebben heel erg weinig concurrentie te dulden. Als je bedenkt dat de top 3 offertes meestal worden uitgenodigd voor een gesprek, dan heb je met gemiddeld 4 offertes een zeer grote kans op tenminste een uitnodiging!

gemiddeld interim inkoop tarief
Welk uurtarief kun je als interim inkoper hanteren?

Een beperkt aantal organisaties geeft het winnende uurtarief vrij bij het publiceren van de gunning. Andere organisaties zoals de gemeente Amsterdam geven het minimale en maximale geoffreerde uurtarief vrij. Voor onze calculatie hebben we van de laatste groep het gemiddelde genomen.
Het gemiddelde interim tarief voor het segment inkoop komt dan op 99 euro. Dit is hoog vergeleken het algemene gemiddelde van 75 euro per uur. Wat verder opvalt is dat het winnende tarief vaak dicht tegen het maximaal uitgevraagde tarief ligt. Binnen andere segmenten zien we vaak, om de kans op succes te verhogen, een lager tarief.

Winnende organisaties

We hebben op basis van de winnende leveranciers een onderverdeling gemaakt tussen bureaus en zzp'ers. Bureaus brengen gemiddeld veel vaker de winnende offerte uit. Bureau's zijn oververtegenwoordigd binnen dynamisch aankoopsystemen. Het aantal deelnemende zzp'ers stijgt maar blijft achter. Neemt niet weg dat veel bemiddelaars inmiddels goed de weg weten binnen dynamisch aankoopsystemen. Het is aan jou als interim inkoper om de afweging te maken of je de toegevoegde waarde ziet van het uitbesteden van het offertetraject.

interim inkoop gunningen zzp vs bureau

Wil jij aan de slag als interim inkoper?
Neem contact met ons op!

Conclusies: Interim inkopers zijn gewild, krapte biedt kansen!

Alle cijfers wijzen erop dat de interim inkoper in een luxe positie zit. Het aanbod van geschikte kandidaten voor de openstaande interim opdrachten is laag. Dit zorgt voor hoge uurtarieven en relatief grote kans op het verkrijgen van een opdracht via een dynamisch aankoopsysteem.

Voordat je start als zzp'er is het verstanding om een zo breed mogelijke werkervaring te hebben opgedaan binnen de overheid. Om je kansen te vergroten adviseren we zowel binnen gemeenten als centrale overheden actief te zijn geweest. Zorg dat je je basis inkoop opleidingen op orde hebt en meerdere europese aanbestedingen hebt uitgevoerd.

Mocht je overwegen als interim inkoper aan de slag te gaan maar twijfelen, neem dan gerust contact met ons op!

Nieuwste interim inkoop opdrachten

Direct aan de slag? Bekijk de nieuwste interim inkoop opdrachten hieronder

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox