Het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS)

Het Dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor de inhuur zzp'ers en interim managers. Lees hier alles wat je moet weten over deze veel gebruikte werkmethode binnen de centrale overheid en gemeenten.

Het dynamisch aankoopsysteem (DAS)

Wat is een Dynamisch aankoopsysteem (DAS)?

Voor de aankoop (inhuur) van interim personeel wordt door (semi)overheden vaak gebruik gemaakt van een Dynamisch aankoopsysteem (DAS). Dit is een digitale omgeving voor de gangbare aankoop van leveringen, werken en diensten.

In Dynamische aankoopsystemen worden de interim opdrachten gepubliceerd en inschrijvingen op deze opdrachten afgehandeld.

Als je als zelfstandige professional wel eens hebt gereageerd op een opdracht bij gemeenten, waterschap, UWV, Rijkswaterstaat, Kamer van Koophandel, Politie, NS of vele andere organisaties dan ben je tegen het DAS, ook wel marktplaats of inhuurdesk genaamd, aangelopen. En daarmee ook tegen de namen van DAS leveranciers zoals Poolz, Flextender, Negometrix, CTM solutions en Nétive.

Wanneer je bij Freep ben aangemeld dan tonen we bij bron de ‘inhuurdesk’ waar de opdracht, inschrijvingen en gunning afgehandeld worden.

Freep verzamelt alle opdrachten van
Dynamisch aankoopsystemen

Hoe werkt een Dynamisch aankoopsysteem?

Als een overheidsorganisatie besluit een dynamisch aankoopsysteem in te zetten voor de inhuur van personeel zal ze dit kenbaar maken via Tenderned. Via een openbare aankondiging maakt ze bekend voor welke termijn het systeem wordt ingesteld en voor welke segmenten leveranciers zich kunnen aanmelden. Het systeem staat open voor alle geïnteresseerde leveranciers dit kan veel werk opleveren, daarom zal de inhurende organisatie meestal direct kiezen om een applicatie te gebruiken om het dynamisch aankoopsysteem in te richten.

Instellingsfase: Nadat de inhurende organisatie het voornemen tot het openstellen van een DAS heeft gepubliceerd gaat de instellingsfase van 30 dagen in. Binnen deze termijn krijgen leveranciers de kans zich te aan te melden. Binnen deze termijn mogen nog geen uitvragen worden gepubliceerd. Ook na de eerste termijn van 30 dagen blijft het mogelijk om je als zzp'er aan te melden.

stap 1

Inschrijven als leverancier

Een organisatie die een DAS inzet nodigt alle ondernemers, inclusief zzp’ers, uit om als leverancier toe te treden. Voor elke ingeschreven wordt getoetst of ze voldoen aan de gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. Voldoe je hieraan als ondernemer dan word je toegelaten als leverancier.

De vereisten aan jou als zzp’er zijn meestal minimaal: je moet een inschrijving bij de kamer van koophandel (KvK) hebben. Overheidsorganisaties werken met het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), dit is een uitgebreide checklist die je in het DAS moet downloaden, invullen en versturen. Daarnaast stellen sommige organisaties eisen aan de verzekeringen die je dient te hebben voor bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheid.

stap 2

Reageren op opdrachten

Binnen het DAS worden door de organisatie opdrachten geplaatst en gecommuniceerd naar de leveranciers binnen het aankoopsysteem. Deze leverancier kunnen vervolgens op deze opdrachten reageren door een inschrijving (offerte) in te dienen.

De inschrijvingen worden vervolgens getoetst en beoordeeld op basis van de gestelde specificaties, eisen, normen en gunningscriteria. Bij de inhuur van (interim) personeel worden eisen gesteld en getoetst ten aanzien van uurtarief, beschikbaarheid, opleiding, (werk)ervaring en competenties. De eisen of skills worden eerst getoetst en gescoord op basis van cv en schriftelijke toelichting.

Een selectie van de inschrijvingen met de hoogste score wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek om deze vereisten te toetsen. De inschrijving met de hoogste totale score krijgt de opdracht gegund.

“Altijd de beste kwaliteit tegen de scherpste prijs”

Wat is het verschil tussen een Raamovereenkomst en het Dynamisch aankoopsysteem?

Binnen een raamovereenkomst selecteert een inkopende organisatie via een aanbesteding een vastgesteld aantal leveranciers voor het leveren van personeel binnen bijvoorbeeld het segment ICT. Binnen de aanbesteding worden tariefafspraken en kwaliteitsafspraken gemaakt die gelden voor de duur van de overeenkomst.

Binnen het dynamisch aankoopsysteem is het aantal leveranciers niet beperkt. Per losse aanvraag wordt een via een minicompetitie de juiste leverancier voor de specifieke uitvraag geselecteerd.

Voordelen Dynamisch aankoopsysteem

Het voordeel van het dynamisch aankoopsysteem is dat per losse aanvraag de beste leverancier tegen de voordeligste prijs wordt geselecteerd. Doordat meerdere leveranciers mogen aanbieden is de kans op de geschikte kandidaat het grootst. Binnen een raamovereenkomst is de afgesproken prijs naar verloop van tijd niet meer marktconform. Dit zorgt dat de inkopende organisatie te veel betaald of te weinig waardoor de leverancier geneigd zal zijn de kandidaten voor een hogere prijs bij een concurrent aan te bieden.

Nadelen Dynamisch aankoopsysteem

Een DAS geeft meer administratieve lasten dan een raamovereenkomst. Zeker tijdens de instellingsfase zullen veel leveranciers moeten worden toegelaten en daarmee gecontroleerd. Ook de losse uitvragen vragen meer aandacht dan een reguliere uitvraag. Dit komt de kwaliteit van de uitvraag meestal wel ten goede. Om de administratieve lasten te verlagen zien we dat veel overheden gezamenlijk een dynamisch aankoopsysteem inrichten.

Ook jij kunt meedoen

Hoe werkt een Dynamisch aankoopsysteem voor een zzp'er?

Als zelfstandige professional schrijf je jezelf in als zzp’er (of als leverancier wanneer er geen aparte zzp inschrijving is) en verzorg je zelf de inschrijvingen op opdrachten. Je kunt dit ook via een leverancier (vaak een bemiddelaar) laten verlopen. In dat geval zorgt de leverancier voor de inschrijving op de opdracht; je wordt dan voorgedragen door de leverancier.

In een DAS moet je je vaak op specifieke segmenten of categorieën inschrijven (bijvoorbeeld ICT, Financieel, HR). Wanneer je jezelf inschrijft in een DAS is het belangrijk dat je de juiste segmenten inschrijft om niet te veel meldingen van opdrachten te krijgen of juist te weinig

In sommige Dynamische aankoopsystemen moet je reeds als zzp’er of leverancier ingeschreven staan voordat een opdracht gepubliceerd is. Anders kun je niet reageren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het DAS van leverancier The SolutionsFactory. Zie je een opdracht bij organisaties die van dit inhuursysteem gebruik maken, zoals gemeente Amersfoort, Amstelveen, Groningen en Haarlemmermeer? Dan kun je niet op de opdracht reageren als je nog niet toegelaten bent als leverancier of zzp’er.

Hulp nodig bij het indienen van je offerte?
Freep helpt graag

De cijfers

Volop kansen voor zzp'ers binnen het Dynamisch aankoopsysteem

Het afgelopen jaar (2019) verwerkte we 5791 unieke interim opdrachten. Om zzp'ers zicht te geven op de mogelijkheden binnen dynamisch aankoopsytemen maken we de data beschikbaar.

Ontdek jouw kansen

We tonen nu de data voor:
Alle segmenten | 2019


Aantal opdrachten per maand
Aantal opdrachten per provincie
Aantal opdrachten per type organisatie
Max tarief
Aantal opdrachten per segment

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox