Rijksvastgoedbedrijf

Strategisch adviseur Bodem & Water

Rijksvastgoedbedrijf

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

  • Eis08: In verband met de werkzaamheden is het een eis dat een positieve referentie omtrent integriteit verifieerbaar is. Daarnaast dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.
  • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
  • Eis01: De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde masteropleiding stedenbouw/landschapsarchitectuur op WO-niveau. Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleidingen moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen of het diploma is behaald zal de aanbieding terzijde worden gelegd.
  • Eis02: De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 6 jaar ervaring met: • klimaatverandering en de wateropgaven en het beleidsinstrumentarium van de verschillende overheden • publiek opdrachtgeverschap, het wegen van verschillende belangen en het schakelen tussen diverse schaal en abstractieniveaus • bredere ruimtelijke (beleids)vraagstukken waar de overheid voor staat, zoals bijvoorbeeld de klimaatverandering, waterveiligheid, verstedelijkingsopgave, de transitie van de landbouw, ontwikkelingen in mobiliteit en circulariteit • de mogelijke sociaalmaatschappelijke effecten van de transitieopgaven • begrippen als brede welvaart en rechtvaardigheid • ruimtelijke (ontwerp)vraagstukken en ervaring in het uitzetten en begeleiden van ontwerpend onderzoek aan zowel de stad als het landschap • bestuurlijk krachtenveld waarin; een onafhankelijk instituut opereert binnen het Rijk en er een veelheid aan stakeholders en politieke gevoeligheid meespelen Toelichting: Deze kennis moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan en de periode [mm-jjjj]. Bij het niet benoemen van het aantal jaren waarin de kennis is opgedaan en bij welke opdrachtgever, zal de aanbieding terzijde worden gelegd.

De Wensen

  • Eis9: Wij verzoeken u graag te vermelden op welke basis u deze opdracht aanneemt.
  • Wens 3 De mate van ervaring met: Werken bij een publieke dienst & interdisciplinaire samenwerking Aspecten: • Ervaring met publiek opdrachtgeverschap (als opdrachtgever of –nemer) • Ervaring met politiek-bestuurlijke verhoudingen • Ervaring met het onderhouden en inzetten van een netwerk • wegen van verschillende belangen en het schakelen tussen diverse schaal- en abstractieniveaus
  • Wens 1 De mate van ervaring met: Analyse, onderzoek en ontwerp bij ruimtelijke en landschappelijke ontwerpopgaven Aspecten: • Kennis van klimaat- en wateropgaven • Kennis van de actuele ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke adaptatie in relatie tot stad en landschap, met accent op nationale en regionale schaal • kennis over het water- en bodemsysteem en klimaatverandering • kennis van de Nederlandse landschap, ruimtelijke ordening en stedenbouw • Kennis van Omgevingswet en Deltaprogramma • Ervaring met ontwerpend onderzoek
  • Wens 4 De mate van ervaring met: Succesvol* afgeronde projecten waarin het ontwikkelen en uitdragen van een visie op actuele ruimtelijke opgaven het doel was. *met succesvol wordt bedoeld dat het project binnen de deadline wordt afgerond zonder gebreken en met breed gecreëerd draagvlak Aspecten: • Ervaring met ontwikkelen van een visie op actuele urgente ruimtelijke opgaven • Ervaring met het creëren van draagvlak voor een ontwikkelde visie • Ervaring met het mobiliseren van stakeholders om visie tot leven te brengen

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Deze opdracht is gesloten, reageren is helaas niet meer mogelijk

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox

Gesloten