Provincie Utrecht

Senior beleidsmedewerker energie-infrastructuur

Provincie Utrecht

 • max € 110 per uur

 • Utrecht

 • 20 uur per week

 • Beleid- en adviesdiensten

 • 26 september 2022

 • 26 maart 2023

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

 • Eis 1: Uw aanbieding past binnen het door ons vastgestelde maximum uurtarief voor deze opdracht van € 110,00 - € 130,00. De aanbieding is een all-in tariefstelling, waaronder o.a. reiskosten, woon-werk en evt fee-kosten. Het aangeboden tarief dient te passen binnen het gestelde maximum uurtarief. Toelichting: Benoem het nummer van deze eis in uw cv en of u akkoord bent met ja /nee Geef in het cv uw uurtarief. Indien uw uurtarief hoger is dan het dan het genoemde maximum wordt uw aanbieding terzijde gelegd.
 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • Eis 4: De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op minimaal WO bachelor niveau Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande wordt de aanbieding terzijde gelegd.
 • Eis 5: De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider, procesmanager, beleids- of strategieadviseur binnen een politiek-bestuurlijke organisatie zoals een gemeente of provincie. Dit blijkt uit aantoonbare werkervaring. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.
 • Eis 6: De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring binnen de energietransitie, ruimtelijk beleid en gebiedsontwikkeling. Dit blijkt uit aantoonbare werkervaring. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.
 • Fase 2. Mondelinge ronde: beoordeling prijs en kwaliteit Prijs maximaal 300 punten en Kwaliteit maximaal 700 punten Indien in het interview de kandidaat 300 punten of minder behaald, behoudt de provincie Utrecht zich het recht om niet te gunnen. A. Persoonlijke eigenschappen 300/200/100/0 Persoonlijke eigenschap 1 Je hebt laten zien dat je succesvol met diverse partners kunt samenwerken en resultaat kan boeken in een complexe omgeving Persoonlijke eigenschap 2 Je legt makkelijk verbinding met en tussen verschillende partijen. Je schakelt makkelijk tussen strategie/beleid en uitvoering, en hebt een goede politieke antenne. Persoonlijke eigenschap 3 Je doorziet snel welke aanpak en welke (proces)stappen nodig zijn voor een opgave en weet deze aan te passen wanneer nodig Persoonlijke eigenschap 4 Je bent ondernemend en resultaatgericht waarbij je de verbinding met de omgeving en politiek weet te onderhouden B. Vaardigheden 200/100/50/0 Vaardigheden 1 je bent communicatief sterk zowel in woord als geschrift Vaardigheden 2 Je weet draagvlak te creëren, partijen te mobiliseren en perspectief te bieden om mee te doen aan opgaven. C. Kennis 200/100/50/0 Kennis 1 je hebt kennis van de laatste ontwikkelingen binnen de energietransitie Kennis 2 je hebt kennis van en ervaring met provincies
 • Eis 2: De aangeboden kandidaat is akkoord dat deze opdracht voor 16 - 20 uur per week wordt uitgevoerd gedurende de gevraagde periode. Toelichting: Benoem in het cv of u akkoord bent met deze eis met ja of nee Indien u dit niet benoemd ( a en b) in uw cv wordt uw aanbieding terzijde gelegd.
 • Eis 3 a. Geef naast het cv een aparte toelichting op alle eisen en shortlistcriteria in hetzelfde document. Bij voorkeur op 1 pagina dient u aan te geven met welke in het cv genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en shortlistcriteria. Benoem alle nummers van de eisen en de nummers van de shortlistcriteria. Geef ook het aantal punten bij de onderbouwing op de shortlistwensen. b. Let op. U dient geen teksten in de velden van het DAS-systeem in te voeren. Deze worden niet meegenomen in de beoordeling. Gebruik uitsluitend 1 bijlage: cv en bijlage onderbouwing. Beiden dus in 1 document. Indien u niet aan a en b voldoet wordt uw aan bieding terzijde gelegd.

De Wensen

 • Shortlistcriterium 2: De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring binnen de energietransitie, ruimtelijk beleid en gebiedsontwikkeling Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend
 • Shortlistcriterium 1: De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider, procesmanager, beleids- of strategieadviseur binnen een politiek-bestuurlijke organisatie zoals een gemeente of provincie. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Deze opdracht is gesloten, reageren is helaas niet meer mogelijk

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox

Gesloten