Gemeente Bergen op Zoom

Kwartiermaker positionering en citymarketing bergen op zoom

Gemeente Bergen op Zoom

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

  • De aangeboden kandidaat heeft recente aantoonbare ervaring als citymarketeer voor minimaal 5 gemeenten. (Met voorbeelden duidelijk omschrijven in CV)
  • De aangeboden kandidaat is uiterlijk per 1 maart 2024 beschikbaar voor minimaal 12 uur per week (Duidelijk aangeven in CV)

De Wensen

  • De aangeboden kandidaat heeft recente aantoonbare ervaring in ondersteunen van; 1. Inhoudelijke en procesdeskundigheid om te komen tot een gedragen plan van aanpak 2. Inhoudelijke en procesdeskundigheid op het gebied van strategische positionering 3. Ervaring met het creëren en organiseren van draagvlak voor citymarketing in de gemeentelijke ecosystemen 4. Werkervaring met de overheid, in het bijzonder het voorbereiden en managen van bestuurlijke besluitvormingsprocessen. (Middels concreet voorbeeld duidelijk omschrijven in het CV.)
  • De aangeboden kandidaat heeft recente aantoonbare ervaring als citymarketeer voor gemeentelijke organisaties in provincie Noord-Brabant (Middels concreet voorbeeld duidelijk omschrijven in het CV.)
  • De kandidaten met de hoogste score van de gunningscriteria kunnen uitgenodigd worden voor een gesprek. Tijdens dit gesprek wordt gekeken of het CV van de kandidaat aansluit op de door ons gestelde criteria voor deze vacature.
  • Uit het gesprek blijkt (of wordt getoetst door bv casussen) of de in de vacature gevraagde competenties aantoonbaar zijn door het geven van voorbeelden.
  • De aangeboden kandidaat heeft recente aantoonbare kennis en ervaring met procesbegeleiding als regisseur voor de ontwikkeling van citymarketingorganisaties (Middels concreet voorbeeld duidelijk omschrijven in het CV.)

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Reageer direct

De opdracht sluit

22 februari 2024 09:00

Je reactie ontvangen we graag minimaal 1 werkdag voor sluiting van de opdracht

Akkoord geen bemiddelaar / bureau

Om de inhuurketen kort en transparant te houden kiezen wij ervoor om alleen direct met de zelfstandige te schakelen en niet met bemiddelende partijen.

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox