Provincie Gelderland

Strategisch communicatieadviseur Deltaprogramma Rijn - IRM

Provincie Gelderland

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar ervaring als strategisch communicatieadviseur, waarvan minimaal 5 jaar ervaring (opgedaan in de periode 2010 - heden) als strategisch communicatieadviseur bij of voor een overheidsorganisatie. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 10 jaar ervaring voldoet, waarvan tenminste 5 jaar bij of voor een overheidsorganisatie.
 • Externe is inzetbaar vanaf 3 april 2023 tot en met 31 maart 2024 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 12 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het werken aan complexe samenwerkingsprojecten of -programma’s waarbij je te maken hebt met politiek-bestuurlijke gevoeligheden. De complexiteit heeft te maken met het grote aantal stakeholders, de verschillende/tegengestelde belangen en de verschillende (nieuwe) beleidsterreinen. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 complexe samenwerkingsprojecten of -programma's waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Graag specifiek beschrijven wat deze projecten/programma's complex maakt (gevoeligheden, stakeholders, belangen, beleidsterreinen) en in welke rol deze ervaring is opgedaan.
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als strategisch communicatieadviseur met rivier-/kanaalprojecten of programma’s en/of projecten of programma’s waarin minimaal één van de IRM-thema’s een dominante rol speelde: waterveiligheid, scheepvaart, natuur, waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid, wonen, werken en recreatie. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 rivier-/kanaalprojecten of programma's of programma's waarin minimaal één van de IRM-thema's een dominante rol speelde. Graag specifiek het IRM-thema/de IRM-thema's benoemen.
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als strategisch communicatieadviseur met participatieprojecten of -programma’s. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 participatieprojecten of -programma's waaruit deze ervaring blijkt.
 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De Wensen

 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met MIRT-procedures, in zowel de voorbereidingsfase als in de uitvoeringsfase, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe kan minimaal 2 MIRT-procedures beschrijven waaruit ervaring blijkt met zowel de voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase (10 punten) Externe kan 1 MIRT-procedures beschrijven waaruit ervaring blijkt met zowel de voorbereidingsfase als de uitvoeringsfase (6 punten) Externe heeft geen ervaring met MIRT-procedures (0 punten)
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met gebiedscommunicatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft minimaal 4 jaar ervaring met gebiedscommunicatie (10 punten) Externe heeft 2 tot 4 jaar ervaring met gebiedscommunicatie (8 punten) Externe heeft 0 tot 2 jaar ervaring met gebiedscommunicatie (4 punten) Externe heeft geen ervaring met gebiedscommunicatie (0 punten)
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met projecten en/of programma’s met een hoog innovatieniveau, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft ervaring met minimaal 3 innovatieve projecten/programma's (10 punten) Externe heeft ervaring met 2 innovatieve projecten/programma's (8 punten) Externe heeft ervaring met 1 innovatief project/programma (4 punten) Externe heeft geen ervaring met innovatieve projecten/programma's (0 punten)
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als strategisch communicatieadviseur met rivier-/kanaalprojecten of programma’s en/of projecten of programma’s waarin een combinatie van de IRM-thema’s een dominante rol speelden: waterveiligheid, scheepvaart, natuur, waterkwaliteit, zoetwaterbeschikbaarheid, wonen, werken en recreatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft ervaring met een combinatie van alle 8 de IRM-thema's (10 punten) Externe heeft ervaring met een combinatie van 6 of 7 IRM-thema's (8 punten) Externe heeft ervaring met een combinatie van 4 of 5 IRM-thema's (6 punten) Externe heeft ervaring met een combinatie van 2 of 3 IRM-thema's (4 punten)
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met interne communicatie, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Externe heeft minimaal 4 jaar ervaring met interne communicatie (10 punten) Externe heeft 2 tot 4 jaar ervaring met interne communicatie (8 punten) Externe heeft 0 tot 2 jaar ervaring met interne communicatie (4 punten) Externe heeft geen ervaring met interne communicatie (0 punten)

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Reageer direct

De opdracht sluit

13 februari 2023 22:59

Je reactie ontvangen we graag minimaal 1 werkdag voor sluiting van de opdracht

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox