Gemeente Pijnacker Nootdorp

Senior Toezicht en Handhaving WMO en Jeugd

Gemeente Pijnacker Nootdorp

Over de opdracht
 • geen max tarief

 • Zuid-Holland

 • 4 uur per week

 • Participatie en Werk

 • 05 oktober 2021

 • 05 februari 2022

De opdracht

Eisen en Wensen

Deze opdracht sluit 05 oktober 2021 07:00 We kunnen op dit moment niet meer garanderen dat we je reactie succesvol kunnen verwerken

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen
 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • Aantoonbare werkervaring bij begeleiden van toezichthouder en contractmanagement bij vaststellen van onrechtmatige verstrekking van middelen aan zorgaanbieders als bedoeld in de Wmo of Jeugdwet.
 • Aantoonbare werkervaring met kennisoverdracht naar Toezichthouder van de gemeente ten aanzien van toezicht en handhaving vanuit de gemeentelijke organisatie op Wmo en Jeugdwet.
 • Aantoonbare werkervaring met toezicht en handhaving op Wmo en Jeugdwet vanuit een opdracht/positie binnen de gemeentelijke organisatie.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
Wensen
 • Selectiegesprek in de tweede beoordelingsfase. (15 pt)
 • Aantoonbare kennis van de Prince2 methodiek d.m.v. een behaalde opleiding. (10 pt)
 • Minimaal 3 voorbeelden waarin onrechtmatige verstrekking van middelen aan zorgaanbieders als bedoeld in de Wmo en Jeugdwet is vastgesteld en verduidelijkt is hoe genoemde situaties zijn aangepakt (middels een toelichting het cv). (15 pt)
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met kennisoverdracht naar toezichthouder van gemeente ten aanzien van toezicht en handhaving vanuit de gemeentelijke organisatie op Wmo en Jeugdwet. (30 pt)
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in toezicht en handhaving Wmo en Jeugdwet vanuit de gemeentelijk organisaties in de afgelopen 5 jaar. (30 pt)

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox