Provincie Utrecht

Senior projectleider studie N230

Provincie Utrecht

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

  • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
  • Eis 4: De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde opleiding op HBO-bachelor of WO-niveau. Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande wordt de aanbieding terzijde gelegd.
  • Eis 5: De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbaar werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het leiden van verkenningen, onderzoeken en/of verkeerskundige studies, danwel de voorbereiding van de uitvoering op het gebied van wegen binnen een overheidsinstelling. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.
  • Eis 6: De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring als projectleider met bestuurlijke processen en communicatie met inwoners, belanghebbenden en andere overheden. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.
  • Eis 7: De aangeboden kandidaat beschikt over een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.
  • Fase 2. Mondelinge ronde: beoordeling prijs en kwaliteit Prijs maximaal 300 punten en Kwaliteit maximaal 700 punten Indien in het interview de kandidaat 300 punten of minder behaald, behoudt de provincie Utrecht zich het recht om niet te gunnen. A. Persoonlijke eigenschappen 300/200/100/0 Je bent in staat om zowel samen te werken als zelfstandig te opereren 2. Je hebt oog voor je omgeving en politiek-bestuurlijke aspecten 3. Je pakt problemen pro-actief aan en deelt dat met je teamleden 4. Je hebt oog voor nieuwe innovaties in je werkgebied B. Vaardigheden 200/100/50/0 1. Je werkt planmatig gericht op het tijdig behalen van het beoogde resultaat 2. Je bent besluitvaardig en resultaatgericht vanuit een analytisch kader 3. Je bent communicatief vaardig en je formuleert heldere adviezen, zowel mondeling als schriftelijk 4. je bent politiek-bestuurlijk sensitief en kunt omgaan met (tegengestelde) belangen binnen en buiten de organisatie 5. Je toont sterk (project)leiderschap C. Kennis 200/100/50/0 Je hebt kennis van de principes van projectmatig werken en leiderschap 2. Je hebt kennis van omgevings-, risico- en kostenmanagement 3. Je hebt kennis van krachtenveld- en risicoanalyses 4. Je hebt kennis van de MER-toetsing en wetgeving

De Wensen

  • Shortlistcriterium 1: De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op HBO-bachelor of WO-niveau. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend Een afgeronde opleiding op HBO-bachelor of WO-niveau (0 Punten)
  • Shortlistcriterium 2: De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbaar werkervaring in de afgelopen 7 jaar met het leiden van verkenningen, onderzoeken en/of verkeerskundige studies, danwel de voorbereiding van de uitvoering op het gebied van wegen binnen een overheidsinstelling. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend
  • Shortlistcriterium 3: De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring als projectleider met bestuurlijke processen en communicatie met inwoners, belanghebbenden en andere overheden. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Deze opdracht is gesloten, reageren is helaas niet meer mogelijk

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox

Gesloten