Nationale Politie

Senior ICT Specialist Monitoring

Nationale Politie

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

  • De Externe is inzetbaar vanaf 03-04-2023 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 31-03-2024 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
  • Eis 2. In de afgelopen 10 jaar, minimaal 6 jaar werkervaring met monitoring binnen middelgrote of grote (=100 gebruikers en meer) organisaties. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).
  • Eis 3. In de afgelopen 10 jaar, minimaal 3 jaar werkervaring met Micro Focus beheertools. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).
  • Eis 4. Vereiste (gedrags)competenties: • Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens. • Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën. • Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten. • Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in. • Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie. • Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Bovenstaande competenties moeten middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat tijdens het verificatiegesprek de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de offerte.
  • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
  • Eis 1. Onder een cv verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de Externe. Dit in het Nederlands gesteld in PDF-formaat, van maximaal 7 pagina's A4. U dient gebruik te maken van het bijgevoegde template. Maakt u geen gebruik van bijgevoegd template zal uw bieding terzijde worden gelegd.

De Wensen

  • Wens 1. Werkervaring met Micro Focus beheertools. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen of alleen een verwijzing naar het cv, zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen. 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen. 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen. 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen. 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen. 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen.
  • Wens 2. Micro Focus trainingscertificaten. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: Geen = 0/5 UCMDB = 1/5 UCMDB+OBM = 2/5 UCMDB+OBM+OO= 3/5 UCMDB+OBM+OO+NNMi = 4/5 UCMDB+OBM+OO+NNMi+NPS/NA = 5/5

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Deze opdracht is gesloten, reageren is helaas niet meer mogelijk

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox

Gesloten