Het Kadaster

Kwartiermaker TBO

Het Kadaster

Over de opdracht
 • € 120 per uur/ max

 • Gelderland

 • 36 uur per week

 • Algemeen-projectmanagement

 • 01 februari 2021

 • 31 december 2021

De opdracht

Eisen en Wensen

Deze opdracht sluit 23 januari 2021 05:00 We kunnen op dit moment niet meer garanderen dat we je reactie succesvol kunnen verwerken

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen
 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021 voor 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2x 6 maanden en kent voor de gehele periode een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
 • U voegt een Nederlandstalig cv van maximaal 3 pagina's A4 toe. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Eisen die gesteld worden aan de kandidaat. De kandidaat heeft: • HBO+/WO werk- en denkniveau; • Minimaal 10 jaar ervaring met management of coördinatie van informatiseringprojecten, - programma’s, of afdelingen, in grote organisaties met een breed en divers stakeholderveld; • Minimaal 5 jaar ervaring met de aansturing van software ontwikkelprojecten en in beheer name van diensten; • Minimaal 5 jaar ervaring met het, als lijnmanager, inrichten en aansturen van IT beheerafdelingen of IT regieorganisaties; • Aantoonbare ervaring met het inrichten van ondersteunende processen o.b.v. SCOPAFIJTH, opgedaan in uitgevoerde projecten; • Aantoonbaar kennis van de Omgevingswet, opgedaan in minimaal één uitgevoerd project; • Minimaal 3 jaar ervaring met SAFe, aangetoond middels uitgevoerde opdrachten. Certificering is een pré; • Je beheerst gangbare IT beheer modellen als BiSL, ASL en/of ITiL. Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Resultaatgericht; • Helicopterview; • Besluitvaardig en vasthoudend; kan zijn/haar eigen pad trekken in complex krachtenveld; • Klantgericht; • Proactief en initiatiefrijk; • Teamspeler; • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk; • Analytisch vermogen. Als bijlage zijn 3 conceptovereenkomsten toegevoegd: • Bijlage 1a 'concept modelovereenkomst’; indien inschrijver zich aanbiedt als ZZP'er; • Bijlage 1b concept opdrachtovereenkomst indirecte ZZP’ers’; indien inschrijver als bemiddelaar een ZZP'er als kandidaat aanbiedt; • Bijlage 1c 'concept opdrachtovereenkomst inhuur’; indien inschrijver een eigen werknemer als kandidaat aanbiedt. Afhankelijk van de aangeboden kandidaat kiest het Kadaster de best passende overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de gekozen overeenkomst c.q. inhoud van de overeenkomst zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.
Wensen
 • Beschrijf uw ervaring met het inrichten van een IT-beheer en/of -regieorganisatie, bij voorkeur in een scaled agile context. Geef minimaal 2 voorbeelden die het beste aansluiten bij deze opdracht (max. 300 woorden).
 
 Beoordeling: De mate waarin de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.
 • Beschrijf, ondersteund met een voorbeeld, uw ervaring met het inrichten van ondersteunende processen o.b.v. SCOPAFIJTH. Geef een voorbeeld dat het beste aansluiten bij deze opdracht (max. 300 woorden).
 
 Beoordeling: De mate waarin de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.
 • Bent u SAFe gecertificeerd?
 
 Beoordeling: Nee 0 punten, ja 5 punten.

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox