Hoogheemraadschap van Delfland

Inhuur juridisch adviseur

Hoogheemraadschap van Delfland

 • geen max tarief

 • Zuid-Holland

 • 34 uur per week

 • Juridisch
 • 01 april 2024

 • 18 juli 2024

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

 • Beschikbaarheid De aangeboden kandidaat is beschikbaar voor gemiddeld 34 uur per week vanaf 1 april 2024.
 • Vormvereiste Inschrijver moet het CV van de aangeboden kandidaat invoegen bij deze vraag. Het CV moet uit maximaal drie (3) pagina's bestaan en moet voorzien zijn van ten minste twee (2) referenten inclusief de contactgegevens van de referent. Delfland houdt zich het recht voor om deze referenties daadwerkelijk na te gaan.
 • Kennis en expertise Uit het CV (en indien uitgenodigd het matchgesprek) blijkt minimaal dat de aangeboden kandidaat aantoonbaar (middels opleidingen, cursussen, werkervaring, voorbeeldprojecten) beschikt over: Afgeronde WO-opleiding rechtsgeleerdheid; Minimaal twee (2) jaar ervaring met omgevingsrecht vraagstukken; Aantoonbare werkervaring in een adviserende rol. Geef in de beantwoording een motivatie waaruit blijkt dat de aangeboden kandidaat over de gevraagde kennis en expertise beschikt.  ​Het is ter beoordeling aan Delfland of hieraan wordt voldaan, inschrijver moet bij de beantwoording in Negometrix daarom duidelijk op bovenstaande punten ingaan.
 • Competenties Uit de door u ingediende stukken en het matchgesprek blijken minimaal de onderstaande competenties, die voor deze functie als zeer belangrijk worden bevonden: Resultaatgerichtheid: is gericht op het behalen van concrete resultaten, binnen de grenzen van tijd, budget en inzet van mensen en middelen. Stressbestendigheid: Is in staat onder wisselende omstandigheden en werkdruk goede resultaten te leveren. Samenwerkingsvermogen (werken in team/groepsverband): Is in staat om samen met personen van verschillende disciplines en culturele achtergronden (in team of groepsverband) gericht naar resultaten te werken. Oplossingsgerichtheid: Herkent kansen en bedreigingen, begrijpt de oorzaken en neemt afhankelijk van de concrete situatie actie en/of doet voorstellen voor oplossingen. Geef in de beantwoording een motivatie waaruit blijkt dat de aangeboden kandidaat over de gevraagde competenties beschikt. ​Het is ter beoordeling aan Delfland of hieraan wordt voldaan, inschrijver moet bij de beantwoording in Negometrix daarom duidelijk op bovenstaande punten ingaan.

De Wensen

 • Ervaring met het schrijven van verordeningen (zoals een waterschapsverordening), regelingen en beleidsregels. - Ja, aantoonbare ervaring met het schrijven van verordeningen (wsv), regelingen en beleidsregels - Ja, kennis van verordeningen, regelingen en beleidsregels, maar geen ervaring met schrijven hiervan - Nee
 • Aantoonbare kennis van bestuurs- en/of omgevingsrecht - Ja, meer dan 5 jaar aantoonbare kennis van bestuursrecht én omgevingsrecht - Ja, 2 tot 5 jaar aantoonbare kennis van bestuursrecht óf omgevingsrecht - Ja, tot 2 jaar
 • Aantoonbare werkervaring als juridisch adviseur bij een overheid - Ja, meer dan 3 jaar - Ja, 1 tot 3 jaar - Nee
 • Documenten gegunde kandidaat Graag ontvangen wij, door middel van het toevoegen aan deze vraag, voorafgaand aan de werkzaamheden de volgende documenten: Persoonsgegevens (voor- en achternaam); Ondertekende Geheimhouding- en integriteitverklaring.
 • Documenten gegunde leverancier Graag ontvangen wij, door middel van het toevoegen aan deze vraag, zo spoedig mogelijk maar maximaal vier (4) weken na gunning de volgende documenten: Verklaring belastingdienst; Actuele uittreksel(s) uit het handelsregister.

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Reageer direct

De opdracht sluit

21 februari 2024 10:00

Je reactie ontvangen we graag minimaal 1 werkdag voor sluiting van de opdracht

Akkoord geen bemiddelaar / bureau

Om de inhuurketen kort en transparant te houden kiezen wij ervoor om alleen direct met de zelfstandige te schakelen en niet met bemiddelende partijen.

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox