Provincie Utrecht

Hoofd Unesco sitebureau Hollandse Waterlinies

Provincie Utrecht

 • max € 120 per uur

 • Utrecht

 • 20 uur per week

 • Beleid- en adviesdiensten

 • 31 oktober 2022

 • 30 april 2023

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • Eis 3 a. Geef naast het cv een aparte toelichting op alle eisen en shortlistcriteria in hetzelfde document. Bij voorkeur op 1 pagina dient u aan te geven met welke in het cv genoemde ervaring u voldoet aan de gestelde eisen en shortlistcriteria. Benoem alle nummers van de eisen en de nummers van de shortlistcriteria. Geef ook het aantal punten bij de onderbouwing op de shortlistwensen. b. Let op. U dient geen teksten in de velden van het DAS-systeem in te voeren. Deze worden niet meegenomen in de beoordeling. Gebruik uitsluitend 1 bijlage: cv en bijlage onderbouwing. Beiden dus in 1 document. Indien u niet aan a en b voldoet wordt uw aan bieding terzijde gelegd.
 • Eis 4: De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde opleiding op HBO-bachelor en/of WO-bachelor niveau Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande wordt de aanbieding terzijde gelegd.
 • Eis 5: De aangeboden kandidaat heeft inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisaties en daarmee samenhangende besluitvormingscircuits. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.
 • Eis 6: De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met organisatieverandering en met complexe projecten. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.
 • Fase 2. Mondelinge ronde: beoordeling prijs en kwaliteit Prijs maximaal 300 punten en Kwaliteit maximaal 700 punten Indien in het interview de kandidaat 300 punten of minder behaald, behoudt de provincie Utrecht zich het recht om niet te gunnen. A. Persoonlijke eigenschappen 300/200/100/0 1. Je bent een verbindende persoonlijkheid; 2. Je hebt natuurlijk overwicht. 3. Je hebt een visie op netwerken en het creëren van draagvlak. 4. Je hebt gevoel voor bestuurlijke agenda’s en hebt strategisch inzicht. 5. Je bent flexibel, maar verliest het resultaat niet uit het oog. B. Vaardigheden 200/100/50/0 6. Je hebt een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift 7. Je werkt gestructureerd, gedisciplineerd en enthousiasmerend 8. Je hebt een zelfstartend vermogen en je beschikt over de nodige geduld en veerkracht 9. Je onderkent meerdere wegen naar Rome: als A niet werkt verzin je een B C. Kennis 200/100/50/0 10. Je hebt ervaring met interprovinciale samenwerking en/of Gemeenschappelijke Regelingen. 11. Je hebt affiniteit met werelderfgoed. 12. Je hebt ervaring met en kennis van ruimtelijke bescherming en ruimtelijke ontwikkelingen en de interferentie van ruimtelijke ontwikkelingen met werelderfgoed.
 • Eis 2: De aangeboden kandidaat is akkoord dat deze opdracht voor ca. 20 uur per week wordt uitgevoerd gedurende de gevraagde periode. Toelichting: Benoem in het cv of u akkoord bent met deze eis met ja of nee Indien u dit niet benoemd ( a en b) in uw cv wordt uw aanbieding terzijde gelegd.
 • Eis 1: Uw aanbieding past binnen het door ons vastgestelde maximum uurtarief voor deze opdracht van maximaal €120,- De aanbieding is een all-in tariefstelling, waaronder o.a. reiskosten, woon-werk en evt fee-kosten. Het aangeboden tarief dient te passen binnen het gestelde maximum uurtarief. Toelichting: Benoem het nummer van deze eis in uw cv en of u akkoord bent met ja /nee Geef in het cv uw uurtarief. Indien uw uurtarief hoger is dan het dan het genoemde maximum wordt uw aanbieding terzijde gelegd.

De Wensen

 • Shortlistcriterium 1: De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbaar werkervaring in een politieke organisatie. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend
 • Shortlistcriterium 2: De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring als projectleider of programmamanager van complexe projecten in de publieke sector in de afgelopen 6 jaar. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Reageer direct

De opdracht sluit

07 oktober 2022 10:00

Wij hebben minimaal 1 werkdag nodig om samen met jou een offerte op te maken

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox