De opdracht

Eisen en Wensen

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen
 • : De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met kwaliteitssystemen en specifiek met het uitvoeren van (inhoudelijke) kwaliteitscontroles over meerdere disciplines en samenhangende producten.
 • De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het adviseren op het niveau van afdelingshoofd, technisch manager of projectmanager.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met het werken en denken volgens Systems Engineering als interdisciplinaire benadering om veilige en betrouwbare systemen te realiseren.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en minimaal 5 jaar ervaring met het werken met tunneltechnische installaties.
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met systeemintegratie, systeemarchitectuur en architectuurmethoden en lifecyclemanagement van bedrijfskritische systemen. (b.v. veiligheidssystemen, systemen voor bediening en besturing van tunnels, tunnelinstallaties, kortom systemen die cruciaal zijn voor het primaire proces van een organisatie).
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de infrastructuur, specifiek tunnels (zowel techniek, processen en organisatie) . Toon aan dat de kandidaat een combinatie aan rollen (adviseur, kwaliteitsmanager, opsteller specificaties, reviewer, auditor) binnen deze 5 jaar zelfstandig heeft vervuld aan de opdrachtgeverzijde en dat zijn/haar adviezen en review- en audit-resultaten hebben bijgedragen aan verbeteringen voor het project en/of de lijn.
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding, in de richting van Elektrotechniek, (technische) natuurkunde, Informatica (systeemontwerp,systeemarchitectuur, automatiseringstechniek / industriele automatisering, informatietechniek) of vergelijkbaar
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar ervaring met het uitvoeren van minimaal 2 audits in teamverband (bureaustudie, interviews, vastleggen van resultaten en controle van het eindresultaat).
Wensen
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met tunnels (T), tunnel technische installaties(TTI) en (tunnel IA) software (S), bij voorkeur ervaring met aanpassingen van bestaande tunnels. (complexiteit bestaat uit diversiteit in aanwezige tunnelsystemen, de onderhoudstoestand en het werken en testen in een in gebruik zijnde omgeving).
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare diepgaande kennis van de Landelijke tunnelstandaard en ervaring met het integraal toepassen van de Landelijke Tunnelstandaard.
 • De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring met de organisatie en werkwijze van RWS
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis van en ervaring met de in de tunnelstandaard opgenomen werkwijze (WWAT, GPO en leidraden), die als basis wordt gebruikt voor het uitvoeren van audits bij tunnelprojecten.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met het werken met een change en issuedatabase en met een requirement-management systeem, in het bijzonder met TRAC en DOORS.

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox