Rijkswaterstaat

Senior Adviseur Externe Veiligheid

Rijkswaterstaat

Over de opdracht
 • € 102 per uur/ max

 • Zuid-Holland

 • 8 uur per week

 • Beleid- en adviesdiensten

 • 15 maart 2021

 • 31 oktober 2021

De opdracht

Eisen en Wensen

Deze opdracht sluit 07 maart 2021 22:59 We kunnen op dit moment niet meer garanderen dat we je reactie succesvol kunnen verwerken

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar minimaal een afgeronde HBO opleiding
 • De aangeboden kandidaat heeft binnen het thema Externe Veiligheid minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met de totstandkoming van planproducten binnen aanlegprojecten in de Planuitwerkingsfase
 • De aangeboden kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring met wet- en regelgeving op het gebied van Externe Veiligheid, waaronder: Wet Vervoer gevaarlijke stoffen, Regeling Basisnet, Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten
Wensen
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en/of ervaring opgedaan met de Omgevingswet irt externe veiligheid. Toelichting: Het niet duidelijk benoemen kan leiden tot aftrek van punten.
 • De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met de werkwijze RWS in verkenning- en planuitwerkingsfase, en specifiek op het gebied van Externe Veiligheid Toelichting: Het niet duidelijk benoemen kan leiden tot aftrek van punten.

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox