Provincie Gelderland

Programmaregisseur Duurzame Opwek Gelders Energieakkoord

Provincie Gelderland

Over de opdracht
 • € 95 per uur/ max

 • Gelderland

 • 16 uur per week

 • Beleid- en adviesdiensten

 • 29 november 2021

 • 31 augustus 2022

De opdracht

Eisen en Wensen

Deze opdracht sluit 31 oktober 2021 22:59 Wij hebben minimaal 1 werkdag nodig om samen met jou offerte op te maken

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen
 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • Externe heeft aantoonbaar ervaring opgedaan met het proces van de RES en de Regionale energie infrastructuur. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting waaruit deze ervaring bestaat en vanuit welke rol en in welke periode deze ervaring is opgedaan.
 • Externe heeft aantoonbaar minimaal 3 jaar ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van opwekking van duurzame energie in al haar facetten. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring voldoet. Graag beschrijven in welke rol u deze ervaring heeft opgedaan.
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring in de functie van projectmanager / projectleider / programmamanager met de eindverantwoordelijkheid voor een project / programma op het gebied van energietransitie of daar nauw mee samenhangend. Onder een project / programma verstaan wij: een tijdelijke organisatie om binnen gestelde condities een van te voren gedefinieerd resultaat op te leveren. Een transitie is een structurele verandering. Met energietransitie bedoelen wij hier de verandering van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie, inclusief energiebesparing. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring in de functie van projectmanager / projectleider / programmamanager voldoet. Graag specifiek aandacht voor het beschrijven van de eindverantwoordelijkheden.
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar ervaring in de functie van procesmanager / procesregisseur / procesbegeleider van complexe processen met meerdere private en publieke stakeholders met uiteenlopende en soms tegengestelde belangen. De functies lijnmanager, programmamanager en projectmanager/projectleider vallen hier niet onder. Onder een proces verstaan wij: de aanpak voor een complex gemeenschappelijk probleem waar verschillende partijen met verschillende belangen nodig zijn voor een oplossing. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 3 jaar ervaring voldoet. Graag specifiek de private en publieke stakeholders benoemen en de uiteenlopende en soms tegengestelde belangen beschrijven.
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde, en als zodanig erkende, HBO opleiding. Benoem de naam van de opleiding, de plaats, de studierichting en het afstudeerjaar.
 • Externe is inzetbaar vanaf 29 november 2021 tot en met 31 augustus 2022 voor 16 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 1 maal een periode van 6 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
Wensen
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring binnen complexe omgevingen, waarbij zowel beleidsmatige als operationele aspecten een rol spelen, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 
 
 Externe kan minimaal 3 projecten/programma's beschrijven waaruit ervaring blijkt binnen complexe omgevingen, waarbij zowel beleidsmatige als operationele aspecten een rol spelen (10 punten)
 Externe kan 2 projecten/programma/s beschrijven waaruit ervaring blijkt binnen complexe omgevingen, waarbij zowel beleidsmatige als operationele aspecten een rol spelen (6 punten)
 Externe kan 1 project/programma beschrijven waaruit ervaring blijkt binnen complexe omgevingen, waarbij zowel beleidsmatige als operationele aspecten een rol spelen (4 punten)
 Externe heeft geen ervaring binnen complexe omgevingen, waarbij zowel beleidsmatige als operationele aspecten een rol spelen (0 punten)
 • Externe beschikt aantoonbaar over een relevant netwerk binnen het gebied Provincie Gelderland, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 
 
 Externe kan 3 of meer opdrachten/projecten beschrijven waaruit een relevant netwerk blijkt binnen het gebied Provincie Gelderland (10 punten)
 Externe kan 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit een relevant netwerk blijkt binnen het gebied Provincie Gelderland (6 punten)
 Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit een relevant netwerk blijkt binnen het gebied Provincie Gelderland (4 punten)
 Externe kan geen opdrachten/projecten beschrijven waaruit een relevant netwerk blijkt binnen het gebied Provincie Gelderland (0 punten)
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het organiseren van samenwerkingen tussen mensen met verschillende achtergronden om gezamenlijke doelen te realiseren, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 
 
 Externe kan minimaal 3 projecten/programma's beschrijven waaruit ervaring blijkt met het organiseren van samenwerkingen tussen mensen met verschillende achtergronden om gezamenlijke doelen te realiseren (10 punten)
 Externe kan 2 projecten/programma/s beschrijven waaruit ervaring met het organiseren van samenwerkingen tussen mensen met verschillende achtergronden om gezamenlijke doelen te realiseren (6 punten)
 Externe kan 1 project/programma beschrijven waaruit ervaring blijkt met het organiseren van samenwerkingen tussen mensen met verschillende achtergronden om gezamenlijke doelen te realiseren (4 punten)
 Externe heeft geen ervaring met het organiseren van samenwerkingen tussen mensen met verschillende achtergronden om gezamenlijke doelen te realiseren (0 punten)
 • Externe heeft aantoonbaar ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van opwekking van duurzame energie in al haar facetten, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. De eerder genoemde ervaring bij de eisen mag ook hier worden gebruikt voor de toelichting op dit gunningscriterium.
 
 Externe heeft minimaal 10 jaar ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van opwekking van duurzame energie in al haar facetten (10 punten)
 Externe heeft 7 tot 10 jaar ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van opwekking van duurzame energie in al haar facetten (8 punten)
 Externe heeft 5 tot 7 jaar ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van opwekking van duurzame energie in al haar facetten (6 punten)
 Externe heeft 3 tot 5 jaar ervaring met de actuele ontwikkelingen op het gebied van opwekking van duurzame energie in al haar facetten (4 punten)
 • Externe heeft aantoonbaar ervaring met het werken in netwerk-organisaties (zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen), aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 
 Externe kan minimaal 3 projecten/programma's beschrijven waaruit ervaring blijkt met het werken in netwerk-organisaties (zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen) (10 punten)
 Externe kan 2 projecten/programma/s beschrijven waaruit ervaring blijkt met het werken in netwerk-organisaties (zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen) (6 punten)
 Externe kan 1 project/programma beschrijven waaruit ervaring blijkt met het werken in netwerk-organisaties (zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen) (4 punten)
 Externe heeft geen ervaring met het werken in netwerk-organisaties (zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen) (0 punten)

Zo werkt onze dienstverlening

Binnen 1 werkdag reactie

 • We beoordelen je CV om te zien of er een match is
 • We controleren of je voldoet aan de eisen en wensen
 • We onderzoeken op basis van data of je gewenste tarief concurrerend is

Omdat het proces verloopt via een aanbesteding is het belangrijk dat je een goede kans maakt om de opdracht te winnen. Bij een match starten we het offertetraject, bij twijfel laten we dit binnen 1 werkdag weten.

App screenshot

Bronvermelding

Provincie Gelderland maakt gebruik van het platform Inhuur Gelderland voor de inhuur van personeel. Wij helpen je graag bij het uitbrengen van een offerte, maar er is ook de mogelijkheid dit zelf te doen. Je moet daarvoor zijn ingeschreven als leverancier en zijn toegelaten tot het Dynamisch aankoopsysteem van de Provincie Gelderland.

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox