De opdracht

Eisen en Wensen

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen
  • Externe is inzetbaar vanaf 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 voor 24 tot 32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd.. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
  • Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.
  • Externe beschikt aantoonbaar over 5 jaar werkervaring als omgevingsmanager van infrastructurele projecten in de periode 2010- tot heden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.
  • Externe beschikt aantoonbaar over 5 jaar werkervaring bij een overheidsorganisatie zoals bij een gemeente met meer dan 100.000 inwoners of provincie of rijk in de periode 2010- tot heden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting en welke rol en taak u als Externe daar in heeft gehad. Hieruit moet blijken dat u met betrekking tot de gevraagde ervaring aan deze eis voldoet.
  • Externe beschikt over aantoonbare werkervaring met ruimtelijke ordeningsprocedures, WNB-vergunning, verwervingsprocessen en het verleggen van kabels en leidingen. Benoem en beschrijf concreet 5 voorbeelden en geef een toelichting welke rol, taak, verantwoording en in welke periode u dit heeft gedaan (geen abstracte termen). Hieruit moet blijken dat u met betrekking tot de gevraagde ervaring aan deze eis voldoet.
  • Externe is in het bezit van een geldig VCA-vol certificaat en kan dit aantonen.
Wensen
  • Als omgevingsmanager ben je bij uitstek een verbinder met de omgeving. Motiveer hoe je daarvoor zorgdraagt.
 
 Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.
 
 N.B.: Zoals eerder vermeld bij overige eisen (zie eis met betrekking tot het CV), dient u in het veld 'toelichting' antwoorden/beschrijvingen te geven waar uit op te maken valt dat u aan het gevraagde voldoet en waarbij het duidelijk is welk aantal punten aan u dient te worden toegekend.
  • Als omgevingsmanager heb je werkervaring met het ophalen van klanteisen specificaties en de verwerking daarvan. Motiveer uw werkervaring hierin..
 
 Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.
 
 N.B.: Zoals eerder vermeld bij overige eisen (zie eis met betrekking tot het CV), dient u in het veld 'toelichting' antwoorden/beschrijvingen te geven waar uit op te maken valt dat u aan het gevraagde voldoet en waarbij het duidelijk is welk aantal punten aan u dient te worden toegekend.
  • KWALITEITEN
 Beschrijf in de toelichting beknopt welke kwaliteiten u nodig acht om deze opdracht succesvol uit voeren. Geef met concrete voorbeelden aan hoe u over deze kwaliteiten beschikt.
 
 Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw kwaliteiten met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox