Provincie Utrecht

Kwartiermaker lokale journalistiek

Provincie Utrecht

Over de opdracht
 • € 100 per uur/ max

 • Utrecht

 • 20 uur per week

 • Beleid- en adviesdiensten

 • 08 juni 2021

 • 14 december 2021

De opdracht

Eisen en Wensen

Deze opdracht sluit 12 mei 2021 10:00 We kunnen op dit moment niet meer garanderen dat we je reactie succesvol kunnen verwerken

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen
 • Eis 4 De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde opleiding Hbo- of Wo opleiding . Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Eis 6 De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 10 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan waarin kennis van de wet en regelgeving omtrent de publieke omroep vereist is. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van de eis Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Eis 7 De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 5 jaar minimaal 2 jaar werkervaring in het medialandschap bij de overheid, mediabedrijven, kennisinstituten, koepelorganisaties of toezichthouders. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van de eis Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
Wensen
 • Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 10 jaar minimaal 1 jaar werkervaring opgedaan waarin kennis van de wet en regelgeving omtrent de publieke omroep vereist is. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat heeft werkervaring met het schrijven van plannen van aanpak, handleidingen, beleidsstukken of toolkits. Toelichting: (bij shortlistcriteria) Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Shortlistcriterium 3 De aangeboden kandidaat heeft werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen of met lokale overheden waaruit blijkt dat je in staat bent om partijen aan je te verbinden of mee te nemen in een gemeenschappelijk doel. Toelichting: (bij shortlistcriteria) Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Fase 2. Mondelinge ronde: beoordeling prijs en kwaliteit Prijs maximaal 300 punten en Kwaliteit maximaal 700 punten Indien in het interview de kandidaat 300 punten of minder behaald, behoudt de provincie Utrecht zich het recht om niet te gunnen. A. Persoonlijke eigenschappen 300/200/100/0 Persoonlijke eigenschap 1 Verbinder met helicopterview Kan kansen ontdekken en omzetten in concrete acties. Persoonlijke eigenschap 2 Politiek-bestuurlijke en omgevingssensitivitei Persoonlijke eigenschap 3 Politiek-bestuurlijke en omgevingssensitiviteit Persoonlijke eigenschap 4 Zelfstartend en pro-actief. B. Vaardigheden 200/100/50/0 Vaardigheden 1 Je hebt inzicht in de posities van belanghebbende partijen, bent goed in staat om netwerkrelaties te onderhouden en om tot afspraken te komen. Vaardigheden 2 Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden, hebt een vlotte pen en bent gericht op samenwerking. Vaardigheden 3 Je kunt verbindingen leggen met verschillende inhoudelijke disciplines. C. Kennis 200/100/50/0 Kennis 1 Inkoop- en aanbestedingsprocessen en juridische kennis. Kennis 2 Wet en regelgeving omtrent de publieke omroep Kennis 3 Van en over het medialandschap

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox