Gemeente Amsterdam

Ambtelijk opdrachtgever

Gemeente Amsterdam

 • max € 115 per uur

 • Noord-Holland

 • 36 uur per week

 • Bestuurlijk
 • 25 juli 2024

 • 22 augustus 2025

De opdrachtomschrijving

Deze detacheringsopdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

 • Eis - Toevoegen motivatie Geef in maximaal 1 A4 aan waarom uw kandidaat de meest geschikte is voor deze opdracht. Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd.
 • Eis - CV toevoegen U voegt het cv toe van de kandidaat. Het cv is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4 groot. Als een cv meer dan 5 A4 omvat worden alleen de eerste 5 A4 meegenomen in de beoordeling. Het cv dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Als het cv niet overeenkomt met de door u gegeven antwoorden kan de gemeente Amsterdam besluiten uw offerte af te wijzen.
 • Eis - Werkervaring De aangeboden kandidaat  heeft minimaal 5 jaar ervaring met opdrachtgeverschap van de realisatie van maatschappelijk voorzieningen. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Beschikbaarheid en tarief kandidaat Een interview maakt deel uit van het selectieproces en de aangeboden kandidaat kan in de evaluatiefase van de offerteaanbiedingen uitgenodigd worden voor een gesprek. Hij of zij dient daarom beschikbaar te zijn voor het interview; Bij gunning is de aangeboden kandidaat direct inzetbaar zoals vermeld in de opdrachtomschrijving van deze tender; Het uur(tarief) dat u opgeeft is altijd exclusief btw en inclusief alle overige bijkomende kosten (bijvoorbeeld reiskosten). Indien het opgegeven tarief de aangegeven range of het maximumtarief overschrijdt wordt uw offerte terzijde gelegd (knock out).
 • Eis - Werkervaring De aangeboden kandidaat heeft beschikt over een relevant netwerk binnen vakgebied en/of de gemeente. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Eis - Werkervaring De aangeboden kandidaat heeft kennis van complexe integrale haalbaarheids- of inpassingsvraagstukken van maatschappelijke voorzieningen, zowel bij nieuwbouw als transformatie. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Referentie U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat. Vul in: organisatie naam contactpersoon telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.  Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn
 • Eis - Draaideurconstructie De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 2 jaar geen ambtelijke aanstelling gehad bij de gemeente Amsterdam. Let op antwoordmogelijkheden: Ja, kandidaat heeft geen ambtelijke aanstelling gehad in de afgelopen 2 jaar bij de gemeente Amsterdam. Nee, kandidaat heeft wel een ambtelijke aanstelling gehad in de afgelopen 2 jaar bij de gemeente Amsterdam (KO)
 • Eis - Opleiding De aangeboden kandidaat is in het bezit van een erkende hbo diploma. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv. Let op! De kandidaat moet het document meenemen naar het interview zodat de opdrachtgever kan controleren of deze voldoet. Indien het document niet aanwezig is of niet voldoet wordt het gesprek beëindigd en de offerte ter zijde gelegd.
 • Eis - Werkervaring De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring met projectmatig werken. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Eis - Verificatie kennis Verificatie van de kennis van de kandidaat.
 • Eis - Verificatie Ervaring Verificatie van de ervaring van de kandidaat.
 • Eis - Beheersing competenties Beheerst de kandidaat de competenties op de bijbehorende niveaus zoals hieronder genoemd.
 • Referentie U dient minimaal 1 relevante referentie op te geven van de aangeboden kandidaat. Vul in: organisatie naam contactpersoon telefoonnummer contactpersoon. Na afstemming met kandidaat en na het gesprek kan de opdrachtgever besluiten om in contact te treden met de referentie.  Let op: de referentie dient op de hoogte te zijn
 • Eis - Werkervaring De aangeboden kandidaat heeft minimaal 10 jaar ervaring met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.

De Wensen

 • Wens - Werkervaring De aangeboden kandidaat heeft ervaring met de realisatie van opvanglocaties (woonzorgvoorzieningen, winteropvang). Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Toetsing van de competentie: Omgevingsbewustzijn: Expert niveau
 • Het tarief
 • Wens - Werkervaring De aangeboden kandidaat heeft ervaring met gemeentelijke participatietrajecten. Dit dient duidelijk te blijken uit het cv.
 • Toelichting vast tarief Het uurtarief voor deze tender bedraagt een vast tarief van € 115,- Offertes met een hoger of lager tarief worden terzijde gelegd. Het uurtarief (exclusief BTW) dat u opgeeft is inclusief reis- en verblijfkosten, indexatie  en overige bijkomende kosten voor de gehele duur van de opdracht en optionele verlengingen. Er geldt een maximum uurtarief conform het actuele bezoldigingsmaximum per uur zoals bepaald in de WNT waarbij maximaal 36 uur per week mag worden gefactureerd; EN - De contractwaarde over 12 maanden is maximaal gelijk aan de actuele WNT-norm.
 • Informatie Kandidaat Wij willen de onderstaande gegevens van de door u aangeboden kandidaat ontvangen. De gegevens worden onder andere gebruikt voor het uitnodigen van de kandidaat voor een interview en het aanvragen van de VOG indien hij/zij de functie krijgt. Let op! Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige informatie leidt tot vertraging. Gebruik de volledige naam van de kandidaat zoals deze in het paspoort of op de identiteitskaart staat vermeld.   Middels de tab 'Offerte' dient u de naam van de inschrijving te wijzigen, die bovenin wordt weergegeven. Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft. Dit kan worden gewijzigd aan de hand van het potlood icoon. Gemeente Amsterdam stelt u voor deze aanvraag in staat om maximaal 1 kandidaat aan te bieden. Om een extra offerte aan te maken klikt u op het tabblad 'Offerte' en vervolgens rechtsonder op 'Extra offerte'. Heeft u hier vragen over dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk van Mercell. Klik op 'Invullen' en vul aan: Naam kandidaat: Telefoonnummer kandidaat: (privé) e-mailadres van de kandidaat:

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Reageer direct

De opdracht sluit

25 juli 2024 om 06:00

Je reactie ontvangen we graag minimaal 1 werkdag voor sluiting van de opdracht

Akkoord geen bemiddelaar / bureau

Om de inhuurketen kort en transparant te houden kiezen wij ervoor om alleen direct met de zelfstandige te schakelen en niet met bemiddelende partijen.

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox