Hollandse Delta (Waterschap)

Adviseur flora en fauna

Hollandse Delta (Waterschap)

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

 • Opdracht omschrijving Inschrijver heeft kennis genomen van de opdracht omschrijving zoals beschreven in hoofdstuk 1.
 • Rijbewijs B Kandidaat heeft een rijbewijs B. - Kandidaat heeft een rijbewijs B. - Kandidaat heeft geen rijbewijs B.
 • Eis kandidaat en/of adviesbureau Het is kandidaat en het adviesbureau waaraan hij/zij verbonden is niet toegestaan om deze functie  uit te voeren indien kandidaat en/of het adviesbureau anderzijds betrokken is bij de uitvoering van de beschreven opdracht.   - Opdrachtnemer stemt in met voornoemde eis. - Opdrachtnemer stemt niet in met voornoemde eis.
 • CV indienen Kandidaat of het bureau dient dient hier het cv te uploaden. Deze dient te zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Het cv mag niet meer dan vijf pagina’s A4 bedragen in een goed leesbaar lettertype.
 • Referenties Kandidaat of het bureau dient twee referenties  in te dienen. Door het toevoegen van deze referenties aan de inschrijving, heeft waterschap Hollandse Delta het recht om rechtstreeks contact op te nemen met uw referenten. Dit zal eventueel alleen worden gedaan bij kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek. Vermeld in uw antwoord minimaal de volgende gegevens van de referent: bedrijfsnaam naam referent telefoon nummer referent

De Wensen

 • Motivatie Geef aan waarom u van mening bent dat uw kandidaat de geschikte persoon is voor deze opdracht bij waterschap Hollandse Delta. Verwijzing naar het cv levert geen score op.
 • Startdatum opdracht Kandidaat dient per 8 maart 2024 beschikbaar te zijn voor de gevraagde uren. Geef hieronder aan per wanneer kandidaat beschikbaar is.   - Kandidaat is per 8 maart 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren. - Kandidaat is per 15 maart 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren. - Kandidaat is niet per 15 maart 2024 beschikbaar voor de gevraagde uren.
 • Werk- en denkniveau Kandidaat heeft minimaal hbo werk- en denkniveau. Het werk- en denkniveau is duidelijk terug te vinden in het cv en indien nodig zijn kopieën van diploma’s beschikbaar. - Kandidaat beschikt over het gevraagde werk- en denkniveau. - Kandidaat beschikt niet over het gevraagde werk- en denkniveau.
 • Ervaring kandidaat Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke opdracht. De ervaring moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv. Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties. - Kandidaat heeft minimaal 3jaar ervaring. - Kandidaat heeft tussen de 1,5 en 3 jaar ervaring. - Kandidaat heeft minder dan 1,5 jaar ervaring.
 • Specifieke kennis Geef aan hoe de opdracht bij het waterschap wordt uitgevoerd op basis van de opgedane kennis en ervaring. Denk hierbij aan kennis van/ervaring met Natuurwetgeving/Omgevingswet, ervaring met de gedragscode beheer en onderhoud voor de waterschappen, ervaring met grootschalige onderzoeken en ervaring met terreininrichting. Daarnaast is de kandidaat ecologisch deskundige. De specifieke kennis moet duidelijk terug te vinden zijn in het cv, maar een verwijzing naar het cv levert geen score op. Uw beantwoording moet geverifieerd kunnen worden bij de referenties.
 • Werkhouding en communicatieve vaardigheden Geef een beschrijving waaruit blijkt dat de kandidaat in staat is om de opdracht zelfstandig uit te kunnen voeren. Ga hierbij specifiek in op de werkhouding en de communicatieve vaardigheden van de kandidaat. Verwijzing naar het cv levert geen score op.
 • Kostenloze overname In afwijking van artikel 25.1 AWVODI 2018 behoudt Opdrachtgever zich het recht voor om de ingehuurde kracht na 1040 gewerkte uren in dienst te nemen of met de ingehuurde kracht over indiensttreding te onderhandelen, zonder daarvoor enige financiële vergoeding aan Opdrachtnemer te zijn verschuldigd. - Opdrachtnemer gaat akkoord - Opdrachtnemer gaat niet akkoord

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Reageer direct

De opdracht sluit

23 februari 2024 08:00

Je reactie ontvangen we graag minimaal 1 werkdag voor sluiting van de opdracht

Akkoord geen bemiddelaar / bureau

Om de inhuurketen kort en transparant te houden kiezen wij ervoor om alleen direct met de zelfstandige te schakelen en niet met bemiddelende partijen.

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox