DCMR Milieudienst Rijnmond

Vakspecialist afvalwater

DCMR Milieudienst Rijnmond

 • max € 100 per uur

 • Zuid-Holland

 • 36 uur per week

 • Juridisch
 • 01 maart 2024

 • 31 augustus 2024

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

 • Up-to-date documenten Alle in het DAS ingevulde bedrijfsgegevens alsmede de UEA dienen op het moment dat u de offerte indient up-to-date te zijn. Indien uw organisatie gegund krijgt, dient het door u in de verificatiefase aangeleverde KvK uittreksel overeen te komen met het UEA op basis waarvan u als leverancier bent toegelaten tot ons Dynamisch Aankoopsysteem. Bij een afwijking zal de DCMR alle feiten en omstandigheden meewegen om te beoordelen of een dergelijke afwijking zich leent voor herstel. In bepaalde gevallen zal de DCMR geen herstelmogelijkheid mogen bieden en moeten wij uw offerte uitsluiten. Wij adviseren u daarom om voor indiening van uw offerte na te gaan of de gegevens op het UEA wat u heeft ingediend bij aanmelding voor onze DAS nog up-to-date zijn. Leverancier bevestigt dat deze gegevens op het UEA dat in ingediend is bij inschrijving voor ons Dynamische Aankoopsysteem up-to-date zijn op het moment van indienen van de offerte voor deze uitvraag.
 • Wet Waadi Leverancier dient te handelen namens de bepalingen zoals opgenomen in artikel 8 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI). Voor meer informatie zie: artikel 8, wet WAADI Leverancier bevestigt hier naar te handelen. - Mijn organisatie handelt naar artikel 8 van de wet WAADI - Ik schrijf in als ZZP-er en bovenstaande is voor mij niet van toepassing - Mijn organisatie handelt niet naar artikel 8 van de wet WAADI
 • Arbeidsverleden DCMR In verband met wetgeving is het niet toegestaan om een kandidaat aan te bieden die op het moment van aanvang van de opdracht in de afgelopen 2 jaar een dienstverband met de DCMR heeft gehad. Leverancier verklaart bovenstaande te hebben gelezen en begrepen, en hiermee akkoord te gaan.
 • Opleidingsniveau (eis) Uw kandidaat beschikt over een afgeronde technische of milieukundige opleidingvop HBO/WO-niveau. In de toelichting geeft u de afgeronde opleiding(en) aan en licht u kort toe op basis waarvan deze opleiding relevant is voor de functie van Vakspecialist Afvalwater.
 • Werkervaring (eis) Uw kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met vraagstukken op het gebied van afvalwater.  In de toelichting geeft u aan waarom uw kandidaat beschikt over deze ervaring.
 • Specifieke kennis (eis) Actuele kennis van de relevante wetgeving (Omgevingswet, Algemene wet bestuursrecht). Geef in de toelichting aan waarom uw kandidaat beschikt over deze ervaring.
 • Beschikbaarheid kandidaat (eis) Geef aan hoeveel uur per week de kandidaat beschikbaar is. Minimale beschikbaarheid is 24 uur. Minder dan 24 uur wordt gewaardeerd als knock out.
 • CV U voegt hierbij de CV toe van uw kandidaat. Het CV is opgesteld in het Nederlands en is maximaal 5 A4´s groot. Het CV dient enkel en alleen ter verificatie van de bij de eisen en wensen gegeven antwoorden. Indien het CV niet overeenkomt met de beantwoording op de vragen, kan een kandidaat alsnog uitgesloten worden. Dit ter beoordeling van DCMR.

De Wensen

 • Specifieke kennis (wens) Uw kandidaat beschikt over een netwerk binnen de waterwereld.  In de toelichting geeft u aan waarom uw kandidaat over dit netwerk beschikt.
 • Specifieke ervaring (wens) Uw kandidaat heeft ervaring met zaaksystemen. In de toelichting geeft u aan waarom uw kandidaat beschikt over deze ervaring.
 • Specifieke ervaring (wens) Uw kandidaat beschikt over ervaring bij een overheidsinstelling. In de toelichting geeft u aan waarom uw kandidaat over deze kennis beschikt.
 • Motivatie Geef in een document van maximaal 2x A4 aan aan wat de motivatie van de kandidaat is om deze functie bij de DCMR te vervullen. Leg in de motivatie in ieder geval de koppeling tussen het door ons gevraagde profiel (inclusief competenties) en het CV van de kandidaat. In de motivatiebrief wordt door u onderbouwd  aangegeven waarom uw kandidaat past bij het door de DCMR gevraagde functieprofiel. De motivatiebrief vormt de brug tussen het door ons gevraagde profiel en het CV van uw kandidaat. De ingediende motivatie wordt beoordeeld op basis van mate waarin is onderbouwd hoe uw kandidaat aansluit op onze inhuurbehoefte. Let op: de ingediende motivatie dient door de beoordelaar los van het CV gelezen te kunnen worden. Neem dus geen verwijzingen op zoals "zie CV". Het uploaden van het CV is een onderdeel van deze tender, maar het CV dient alleen ter verificatie van de gevraagde opleidingen en werkervaring. Bij de beoordeling en het toekennen van de score wordt alleen uitgegaan van de ingediende motivatie. Met de motivatie wordt u in staat gesteld om uw kandidaat zich te laten onderscheiden op kwaliteit. De motivatie wordt beoordeeld door de DCMR en leidt tot een score die mede bepalend is of uw kandidaat uitgenodigd wordt voor de interviewfase. Een summiere onderbouwing levert geen of weinig punten op (ongeacht het CV)!  Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Reageer direct

De opdracht sluit

22 februari 2024 10:00

Je reactie ontvangen we graag minimaal 1 werkdag voor sluiting van de opdracht

Akkoord geen bemiddelaar / bureau

Om de inhuurketen kort en transparant te houden kiezen wij ervoor om alleen direct met de zelfstandige te schakelen en niet met bemiddelende partijen.

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox