Nationale Politie

Trainer workshops Duurzame Inzetbaarheid (2fte)

Nationale Politie

 • max € 110 per uur

 • Utrecht

 • 24 uur per week

 • Voorlichting en Communicatie

 • 05 september 2022

 • 04 september 2023

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

 • De Externe is inzetbaar vanaf 05-09-2022 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 04-09-2023 voor maximaal 24 uur per week en is hierbij bereidt ingezet te worden op diverse locaties in de regio('s) zoals genoemd bij de standplaats. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd voor maximaal 12 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
 • Eis 2. De kandidaat heeft een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.
 • Eis 3. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met didactische principes. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).
 • Eis 4. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met groepsdynamica. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).
 • Eis 5. De kandidaat heeft praktijkervaring als trainer en heeft minimaal 20 dagdelen zelfstandig getraind aan minimaal vijf verschillende groepen, met aantoonbaar uitgebreide ervaring in het faciliteren van online workshops en leerprogramma’s. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).
 • Eis 6. Vereiste competenties/vaardigheden: Begeleidt het leerproces op een motiverende wijze: - Verplaatst zich in de belevingswereld van deelnemers - Toont begrip voor deelnemers - Moedigt deelnemers aan zich in te spannen hun leerdoel te halen - Uit waardering voor zowel de inspanning door de deelnemer als het resultaat van de inspanning - Geeft sturing aan groepsgesprekken en houdt het doel in de gaten - Stimuleert evenwichtige inbreng deelnemers - Kan verstorend gedrag corrigeren - Geeft heldere instructie wat betreft het uitvoeren en gericht nabespreken van oefeningen en opdrachten - Toetst regelmatig of met de gekozen aanpak de leerdoelen gehaald worden en stelt waar nodig het programma op onderdelen bij Brengt de inhoud van de training goed over: - Kan het belang van het te behandelen onderwerp voor deelnemers uitleggen - Presenteert helder en maakt goed gebruik van audiovisuele hulpmiddelen (o.a. flipover, whiteboard, beamer, digitale hulpmiddelen), digitale hulpmiddelen (o.a. breakoutrooms in teams) - Sluit aan (in taal en voorbeelden) bij de praktijk van deelnemers - Laat de deelnemers actief meedenken Leert de deelnemers gericht vaardigheden aan: - Geeft heldere instructie zowel wat betreft het uitvoeren als het gericht nabespreken van oefeningen om vaardigheden aan te leren - Kan (zelf) voorbeeldgedrag ten aanzien van de te leren vaardigheid laten zien - Geeft concrete feedback, zowel positief als tips om om gedrag anders/beter te doen - Betrekt de groep bij het geven van feedback Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.
 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De Wensen

 • Wens 1. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met theorieën over leren en gedragsverandering. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen
 • Wens 2. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met communicatietheorieën. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een inhoudelijke situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. De toelichting is beknopt, to the point en mag daar waar nodig puntsgewijs. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid beoordeeld worden d.m.v. een puntenverdeling. Tevens zal een inhoudelijke verificatie van dit criterium in de interviewfase plaatsvinden. Alleen een verwijzing naar het CV of een algemene motivatie is niet voldoende en zal geen punten genereren. Puntenverdeling: 0/5= Onvoldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 1/5= Matig t.a.v. de overige aanbiedingen 2/5= Voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 3/5= Ruim voldoende t.a.v. de overige aanbiedingen 4/5= Goed t.a.v. de overige aanbiedingen 5/5= Uitstekend t.a.v. de overige aanbiedingen
 • Wens 3. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen (semi-) overheid, bij voorkeur politie. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= De kandidaat heeft geen aantoonbare werkervaring binnen (semi-) overheid. 4/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen (semi-) overheid. 5/5= De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Politie.

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Reageer direct

De opdracht sluit

05 juli 2022 21:59

Wij hebben minimaal 1 werkdag nodig om samen met jou een offerte op te maken

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox