Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Toezichthouder Agrarisch

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Over de opdracht
 • geen max tarief

 • Noord-Brabant

 • 36 uur per week

 • Omgevingsdiensten

 • 01 oktober 2020

 • 31 december 2020

De opdracht

Eisen en Wensen

Deze opdracht sluit 25 september 2020 11:55 We kunnen op dit moment niet meer garanderen dat we je reactie succesvol kunnen verwerken

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen
 • Medewerker draagt bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden verplicht Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM's). Kandidaat is in het bezit van werkschoenen minimaal S3 of veiligheidslaarzen S5.
 • Affiniteit met de computersystemen SBA en Synergy
 • Kandidaat kan goed in een team werken, maar is tevens prima in staat zelfstandig te werken.
 • Aantoonbare kennis en ruime werkervaring in het toezicht van de natuurbeschermingswet, stikstofverordening, de programmatische aanpak stikstof (PAS) en het project ITV binnen de provincie Noord - Brabant.
 • Kandidaat beschikt over een eigen laptop, tablet en telefoon voor het uitvoeren van de werkzaamheden. OMWB vergoed hiervoor geen kosten.
 • Kandidaat is klant- en resultaatgericht
 • Kandidaat is klant- en resultaatgericht
 • Kandidaat beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.
 • Medewerker toon op zijn eerste werkdag aan dat hij in het bezit is van de genoemde PBM's en tekent hiervoor een document bij de OMWB. Indien de medewerker niet in het bezit is van de PBM's kan hij pas beginnen met werken wanneer hij deze PBM's in bezit heeft. Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst terstond te beëindigen indien medewerker geen gevolg geeft aan de verplichting de PBM's te dragen.
 • Uit het cv van de kandidaat blijkt dat hi in het bezit van een HBO bachelor diploma/ branche complex agrarisch.
Wensen
 • Kandidaat dient 3 tot 7 jaar ervaring in een vergelijkbare functie te hebben.
 • Kandidaat past in het team

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox