Gemeente Amersfoort

projectmanager wijkaanpak warmtetransitie

Gemeente Amersfoort

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

  • opleiding Minimaal afgeronde HBO bachelor opleiding
  • Werkervaring Minimaal 5 jaar relevante werkervaring (niet zijnde stages) als projectmanager

De Wensen

  • Motivatiebrief Bij deze opdracht wordt om een motivatiebrief gevraagd. Deze weegt mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze motivatiebrief wordt beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. In de motivatiebrief dient de motivatie voor deze functie toegelicht te worden en dient beschreven te worden in hoeverre wordt voldaan aan de voor deze functie verlangde competenties (zie kandidaatomschrijving)
  • Werkervaring 1 Aantoonbare ervaring met werken binnen de (semi) overheid (een bestuurlijke / maatschappelijke omgeving), een en ander duidelijk toegelicht in de offerte
  • Werkervaring 2 Je hebt kennis van en ervaring met de warmtetransitie, een en ander duidelijk af te leiden uit het cv
  • Werkervaring 3 Je hebt ruime en relevante ervaring met participatietrajecten met inwoners, bedrijven en organisaties. Een en ander duidelijk toegelicht in de offerte en beschreven aan de hand van enkele voorbeelden.
  • Interview Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. In de gesprekken zullen wij de aangegeven ervaring en motivatie nader toetsen, zullen wij beoordelen op de door ons gevraagde competenties en zullen wij beoordelen op de passendheid van kandidaat binnen het team en de organisatie.

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Reageer direct

De opdracht sluit

02 oktober 2023 10:00

Je reactie ontvangen we graag minimaal 1 werkdag voor sluiting van de opdracht

Akkoord geen bemiddelaar / bureau

Om de inhuurketen kort en transparant te houden kiezen wij ervoor om alleen direct met de zelfstandige te schakelen en niet met bemiddelende partijen.

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox