Gemeente Apeldoorn

Projectleider tijdelijke huisvesting

Gemeente Apeldoorn

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

  • De kandidaat is inzetbaar vanaf 18 maart 2024 tot en met 18 maart 2025 voor 16-32 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met twee (2) keer zes (6) maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
  • 1. U voegt een cv inclusief motivatiebrief van maximaal 5 pagina's A4 toe. Bij overschrijding van het maximumaantal pagina's wordt het gedeelte dat deze overschrijding betreft terzijde gelegd en zal de beoordeling en de daaruit voortvloeiende score slechts gebaseerd zijn op het maximum gestelde aantal A4's.
  • 2. De kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring in tijdelijke huisvestingsvraagstukken van initiatieffase tot en met de realisatiefase, daarbij inbegrepen ervaring met: - Inventariseren, beschouwen en wegen (adviseren) van mogelijke locaties - Aansturen van een ontwerp- of bouwteam - Aanbesteden van de adviesdiensten (architect en/of adviseurs) en werken (verbouw of units) die nodig zijn voor de huisvestingsopgave - Begeleiden tijdens de uitvoering. De voornoemde eis dient te blijken uit het ingediende cv.
  • 3. De kandidaat dient binnen 8 weken na aanvang werkzaamheden een VOG te overleggen, uitgaand van Algemeen Screeningsprofiel Informatie Functieaspecten 11, 12 en 13. De VOG mag niet ouder zijn dan zes maanden.

De Wensen

  • 1. De kandidaat heeft een ruimte werkervaring als Projectleider tijdelijke huisvesting. Beoordeling: Dit wordt beoordeeld aan de hand van het ingediende cv + een korte motivatie. - Onvoldoende (1 punt); - Matig (2 punten); - Voldoende (3 punten); - Ruim voldoende (4 punten); - Goed (5 punten).
  • 2. De kandidaat heeft werkervaring binnen een gemeente en/of een overheid gelieerde partij. Beoordeling: Dit wordt beoordeeld aan de hand van het ingediende cv + een korte motivatie. - De kandidaat heeft geen ervaring binnen een gemeente en/of een overheid gelieerde partij (0 punten). - De kandidaat heeft 1 tot 3 jaar ervaring binnen een gemeente en/of een overheid gelieerde partij (3 punten). - De kandidaat heeft 3 of meer ervaring binnen een gemeente en/of een overheid gelieerde partij (5 punten).
  • 2. De kandidaat heeft gedegen kennis en competenties binnen het vakgebied. Beoordeling: Dit wordt beoordeeld aan de hand van het ingediende cv + een korte motivatie. - Onvoldoende (1 punt); - Matig (2 punten); - Voldoende (3 punten); - Ruim voldoende (4 punten); - Goed (5 punten).

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Reageer direct

De opdracht sluit

23 februari 2024 08:00

Je reactie ontvangen we graag minimaal 1 werkdag voor sluiting van de opdracht

Akkoord geen bemiddelaar / bureau

Om de inhuurketen kort en transparant te houden kiezen wij ervoor om alleen direct met de zelfstandige te schakelen en niet met bemiddelende partijen.

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox