De opdracht

Eisen en Wensen

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen
 • Externe is inzetbaar vanaf 5 januari 2021 tot en met 30 november 2021 voor 12 tot 28 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als projectmanager/-begeleider van projecten waarbij data, data science en/of nieuwe technologieën zijn ingezet voor maatschappelijke vraagstukken in de periode 2015-tot heden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring en daarmee over kennis van data, data science en technische innovaties voor provinciale taken in de periode 2015 - tot heden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting en welke rol en taak u als Externe daar in heeft gehad. Hieruit moet blijken dat u met betrekking tot de gevraagde ervaring aan deze eis voldoet.
 • Externe beschikt aantoonbaar over -minimaal 3 jaar werkervaring met begeleiding van experimenten op het gebied van data, data science en/of technische innovaties waarbij is samengewerkt met een diversiteit aan stakeholders (interne opdrachtgever en dataspecialisten, bedrijfsleven, kennisinstellingen, andere overheden, inwoners) in de periode 2015 - tot heden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 2 jaar werkervaring met accountmanagerstaken als verbinden, enthousiasmeren en meekrijgen van stakeholders en andere betrokkenen in de periode 2015 - tot heden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.
 • Externe is aantoonbaar bedreven in en beschikt aantoonbaar over werkervaring met: - het organiseren van bijeenkomsten; - het geven van presentaties; - het mondeling en schriftelijk communiceren over innovaties en/of experimenten. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.
 • Externe beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO-opleiding. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.
Wensen
 • Externe heeft aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als account- en projectmanager bij een provincie in de periode 2016 - tot heden..
 
 Externe beschikt over de gevraagde ervaring: 5 punten.
 Externe beschikt niet beschikt over de gevraagde ervaring: 0 punten.
 .
 • MOTIVATIE
 Beschrijf in de toelichting beknopt waarom u deze opdracht graag wilt doen en welke aspecten deze opdracht aantrekkelijk voor u maken. Geef hierbij ook aan wat de kunst van het innoveren is.
 
 Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw motivatie met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.
 • EXTRA'S
 Mogelijk beschikt u over aanvullende ‘toegevoegde waarde’ voor de opdracht of de opdrachtnemer. In dat geval kunt u die in de toelichting beknopt beschrijven.
 
 Aan de hand van uw toelichting waardeert de provincie Overijssel uw toegevoegde waarde met 0%, 20%, 40%, 60%, 80% of 100% van het maximaal aantal te behalen punten voor deze wens.
 • Externe heeft een WO-opleiding behaald voor een voor deze functie relevante richting.
 
 Externe beschikt over de gevraagde ervaring: 5 punten.
 Externe beschikt niet beschikt over de gevraagde ervaring: 0 punten.
 
 N.B.: Zoals eerder vermeld bij overige eisen (zie eis met betrekking tot het CV), dient u in het veld 'toelichting' antwoorden/beschrijvingen te geven waar uit op te maken valt dat u aan het gevraagde voldoet en waarbij het duidelijk is welk aantal punten aan u dient te worden toegekend.
 • Externe beschikt aantoonbaar over werkervaring met het maken van impactanalyses en implementatieadviezen.
 
 Externe beschikt over de gevraagde ervaring: 5 punten.
 Externe beschikt niet beschikt over de gevraagde ervaring: 0 punten.
 
 N.B.: Zoals eerder vermeld bij overige eisen (zie eis met betrekking tot het CV), dient u in het veld 'toelichting' antwoorden/beschrijvingen te geven waar uit op te maken valt dat u aan het gevraagde voldoet en waarbij het duidelijk is welk aantal punten aan u dient te worden toegekend.
 • Externe heeft aantoonbaar globale kennis over innovatie op het gebied van nieuwe data, datatechnieken en technologieën, zoals:
 - verwerking van remote-sensingbeelden en/of
 - sensordata (bijvoorbeeld lucht- en waterkwaliteit, voertuigsensoren), en/of
 - machine learning, en/of
 - beeldanalyse, en/of
 - dronedata
 
 Externe beschikt over globale kennis op alle 5 de gebieden: 10 punten.
 Externe beschikt over globale kennis op 3 of 4 van de 5 gebieden: 8 punten
 Externe beschikt over globale kennis op 1 of 2 van de 5 gebieden: 4 punten
 Externe beschikt niet beschikt over de gevraagde globale kennis: 0 punten.
 
 N.B.: Zoals eerder vermeld bij overige eisen (zie eis met betrekking tot het CV), dient u in het veld 'toelichting' antwoorden/beschrijvingen te geven waar uit op te maken valt dat u aan het gevraagde voldoet en waarbij het duidelijk is welk aantal punten aan u dient te worden toegekend.
 • Externe heeft aantoonbaar minimaal 2 jaar werkervaring als account- en projectmanager bij een overheidsorganisatie in de periode 2016 - tot heden. Beschrijf in de toelichting beknopt 2 opdrachten die u hier heeft uitgevoerd die vergelijkbaar zijn met deze opdracht.
 
 Externe beschikt over de gevraagde ervaring: 10 punten.
 Externe beschikt niet beschikt over de gevraagde ervaring: 0 punten.

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox