Provincie Utrecht

Programmamanager studies en verkenningen

Provincie Utrecht

Over de opdracht
 • € 130 per uur/ max

 • Utrecht

 • 40 uur per week

 • Algemeen-projectmanagement

 • 01 juni 2021

 • 31 mei 2022

De opdracht

Eisen en Wensen

Deze opdracht sluit 19 april 2021 10:00 We kunnen op dit moment niet meer garanderen dat we je reactie succesvol kunnen verwerken

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen
 • Eis 4 De aangeboden kandidaat heeft minimaal een afgeronde WO- of hbo opleiding. Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Eis 6 De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkervaring op de onderwerpen verkeerskunde/mobiliteitsbeleid en of project- en procesmatig werken en of omgevingsmanagement. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van de eis Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Eis 7 De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als programmamanager. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van de eis Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Eis 8 De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, zoals de Rijksoverheid, provincie of een gemeente. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van de eis Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
Wensen
 • Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar werkervaring op de onderwerpen verkeerskunde/mobiliteitsbeleid en of project- en procesmatig werken en of omgevingsmanagement. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat heeft de afgelopen 8 jaar minimaal 3 jaar werkervaring als programmamanager Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Shortlistcriterium 3 De aangeboden kandidaat heeft in de afgelopen 10 jaar minimaal 3 jaar werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, zoals de Rijksoverheid, provincie of een gemeente. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Fase 2. Mondelinge ronde: beoordeling prijs en kwaliteit Prijs maximaal 300 punten en Kwaliteit maximaal 700 punten Indien in het interview de kandidaat 300 punten of minder behaald, behoudt de provincie Utrecht zich het recht om niet te gunnen. A. Persoonlijke eigenschappen 300/200/100/0 Persoonlijke eigenschap 1 transparant handelen, zeggen wat je doet en doen wat je zegt Persoonlijke eigenschap 2 verbindend tussen beleid en realisatie Persoonlijke eigenschap 3 resultaatgericht Persoonlijke eigenschap 4 omgevingsgericht en -sensitief en ontwikkelingen en innovaties van buiten kunnen vertalen naar de interne organisatie c.q. manier van werken Persoonlijke eigenschap 5 belangen in beeld brengen en afwegen, ook al wijkt het af van vastgestelde processen en protocollen; Persoonlijke eigenschap 6 draagvlak kunnen creëren om (maatwerk) oplossingen te implementeren Persoonlijke eigenschap 7 bestuurlijke en politieke sensitiviteit. B. Vaardigheden 200/100/50/0 Vaardigheden 1 communicatief vaardig, zowel verbaal als schriftelijk, en op verschillende niveaus: met bestuurders, directeuren/managers, projectleiders, beleidsmakers, adviseurs, uitvoerders, omwonenden. Vaardigheden 2 meedenken en participeren in domein overstijgende werkprocessen en deze op basis van de eigen ervaringen binnen het programma zo nodig aangepast krijgen; Vaardigheden 3 om kunnen gaan met gewijzigde bestuurlijke inzichten en standpunten en de consequenties daarvan vanuit de strategie goed en tijdig terug kunnen vertalen naar het inhoudelijke programma. C. Kennis 200/100/50/0 Kennis 1 in het (strategische) provinciale beleid, bestuurlijke verantwoordelijkheden en posities van belanghebbende partijen Kennis 2 in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits; Kennis 3 werkprocessen binnen het team, binnen het domein en binnen de organisatie.

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox