Nationale Politie

Fornt-end Ontwikkelaar

Nationale Politie

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

  • De Externe is inzetbaar vanaf 12-09-2022 (of indien mogelijk zoveel eerder als de screening akkoord is) tot en met 30-08-2022 voor 36 uur per week. Het contract kan door de Opdrachtgever optioneel worden verlengd, max. 12 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van het kandidaten onderzoek. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de Opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de aanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
  • Eis 3. Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding. Dit is een eis en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma beschikt, zal dit leiden tot uitsluiting van de aanvraag.
  • Eis 4. Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met Angular, namelijk in de afgelopen 8 jaar minimaal 5 jaar. Benoem het nummer van deze eis expliciet in het CV bij de werkzaamheden. Geef een beschrijving in het CV waar deze ervaring uit blijkt, benoem de naam van de opdrachtgever(s) en de perioden (mm-jjjj t/m mm-jjjj).
  • Eis 5. Vereiste competenties/vaardigheden: Goede communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk (Voertaal Nederlands); Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijke taal mondeling duidelijk. Resultaatgericht; Maakt een vertaalslag van doelen naar beoogde resultaten en weet deze op een efficiënte en effectieve wijze te realiseren. Toont zich aanspreekbaar op resultaten. Kwaliteitsbewust; Stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het eigen werk. Is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit te verbeteren. Samenwerken (Scrum/DevOps); Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat. Proactief; Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af. Nauwkeurigheid. En; - Een teamspeler, die prettig kan samenwerken met collega’s en stakeholders - Zelfstandig kunnen werken - Een flexibele opstelling met doorzettersmentaliteit - Niet bang zijn om opbouwende kritiek te geven (via b.v. code reviews). - Niet bang zijn voor kritiek op geschreven code (via b.v. code reviews), en dit zien als een kans om te leren. - Sterk in visualiseren van ideeën is een pre Bovenstaande competenties, gevraagde werk -en denkniveau en/of vaardigheden hoeven niet in het CV te worden benoemd/uitgeschreven maar dienen middels concrete voorbeelden duidelijk aangetoond te worden tijdens het verificatiegesprek. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over de gevraagde competenties beschikt, zal dit leiden tot het terzijde leggen van de bieding.
  • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.

De Wensen

  • Wens 1. Bij voorkeur heeft de kandidaat werkervaring binnen een DevOps team van minimaal 2 jaar in de afgelopen 5 jaar. Motiveer de rol van de kandidaat, geef in de toelichting aan hoeveel maanden ervaring met bovenstaande is opgedaan en geef een situatieschets waaruit deze werkervaring blijkt. Middels deze toelichting zal de mate van bekwaamheid worden beoordeeld d.m.v. een puntenverdeling. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. 0/5= geen ervaring 3/5= wel ervaring, maar geen volledige 2 jaar in de afgelopen 5 jaar 5/5 =wel ervaring, precies zoals hierboven in de wens benoemd.
  • Wens 2. Bij voorkeur is jouw afgeronde HBO opleiding er een richting ICT. Dit is een wens en moet duidelijk blijken uit het CV van de kandidaat. De kandidaat dient voor het verificatiegesprek het bewijsmiddel te kunnen overleggen. Wanneer blijkt dat de kandidaat niet over het gevraagde diploma/certificaat beschikt, worden geen punten toegekend. Puntenverdeling: 0/5: Nee 5/5: Ja
  • Wens 3. Bij voorkeur heb je minimaal 5 jaar kennis en werkervaring met: -typescript -Cordova -Xamarin -JAVA -.NET De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5=geen ervaring 1/5= ervaring met 1 van bovenstaand 2/5= ervaring met 2 van bovenstaand 3/5= ervaring met 3 van bovenstaand 4/5= ervaring met 4 van bovenstaand 5/5= ervaring met 5 van bovenstaand
  • Wens 4. Bij voorkeur heb je werkervaring binnen een grote overheidsorganisatie, met meer dan 1.000 medewerkers. De werkervaring zoals gevraagd in de wensen moet middels concrete voorbeelden duidelijk zijn in het CV van de kandidaat. Noem het nummer van de wens in het CV en benoem in de toelichting de functie, werkzaamheden, naam van de opdrachtgever(s) en de periode [dd-mm-jjjj] waaruit blijkt dat de kandidaat aan de wens voldoet. Bij het niet duidelijk benoemen zal dit leiden tot geen toekenning van punten. Puntenverdeling: 0/5= nee 5/5 = ja

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Deze opdracht is gesloten, reageren is helaas niet meer mogelijk

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox

Gesloten