Aa en Maas (Waterschap)

Manager Projectbeheersing ad interim voor het project Meanderende Maas Ravenstein-Lith

Aa en Maas (Waterschap)

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

  • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
  • HBO/WO werk-en-denkniveau en voor functie relevante opleiding Opleiding/werk-en-denkniveau: HBO/WO werk-en-denkniveau en voor functie relevante opleiding.
  • Werken in projecten Werken in projecten: Op CV aantoonbaar 5 jaar werkervaring en in deze periode minimaal 2 substantiële opdrachten op de discipline projectbeheersing uitgevoerd voor publieke organisaties als Ministerie, Rijkswaterstaat, Waterschap, Provincie of een Gemeente. Referentie(s) dient op aanvraag beschikbaar te zijn.
  • Werken in fysieke ruimtelijke domein Werken in fysieke ruimtelijke domein: Op CV aantoonbaar ervaring met het werken aan grotere complexe projecten en/of programma’s in de verkenning of planuitwerkingsfase én in het fysieke ruimtelijke domein (o.a. waterveiligheid, waterbeheer, mobiliteit, infrastructuur, gebiedsontwikkeling).

De Wensen

  • Werkervaring in project met vergelijkbare karakterstieken Omschrijving: Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met (complexe) projecten van vergelijkbare aard. Kenmerkend voor het project Meanderende Maas is dat het een project is dat een collectief aan opdrachtgevers wordt geïnitieerd, een project waarin meerdere beleidsdoelstellingen en de bijbehorende processen samenkomen (in het project Meanderende Maas zijn dit o.a. HWBP, MIRT, kaderrichtlijn water, programmatische aanpak grote wateren, natuurnetwerk Brabant) en waarin met een aannemer middels een twee-fasen aanpak wordt samengewerkt. Hierin heeft kandidaat ervaring. Beschrijf – in maximaal 250 woorden - in welke mate u voor de voorliggende opdracht beschikt over relevante kennis en ervaring ten aanzien van onderhavig gunningscriterium. Ga daarbij specifiek in op: - De projecten waaraan u gewerkt heeft; - Uw rol en bijdrage in het project; - De relevantie van uw kennis en ervaring voor de voorliggende opdracht.
  • Werkervaring op bestuurlijk en directieniveau rondom bekostigingsvraagstukken Omschrijving: Kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring om vanuit een project en/of programma op bestuurlijk en directieniveau in een leidende rol te acteren rondom bekostigingsvraagstukken bij voorkeur in de watersector. Het gaat dan bijvoorbeeld om afstemming over de kostenraming en beschikbare financiële middelen met bestuurders van Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van een waterschap het mede opstellen van kredietaanvragen, afstemming met het HWBP en het mede opstellen van de subsidiebeschikking. Beschrijf – in maximaal 250 woorden - in welke mate u voor de voorliggende opdracht beschikt over relevante kennis en ervaring ten aanzien van onderhavig gunningscriterium. Ga daarbij specifiek in op: - De projecten waaraan u gewerkt heeft; - Uw rol en bijdrage in het project; - De relevantie van uw kennis en ervaring voor de voorliggende opdracht
  • Werkervaring dijkversterking/rivierverruiming Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met een integrale verkenning en/of planstudieproject, waarbij dijkversterking en rivierverruiming zijn gecombineerd. Dit blijkt uit het CV. • Geen ervaring met verkenning en/of planstudieproject (knock-out, zie eisen) • Alleen dijkversterking of alleen rivierverruiming (5%) • Dijkversterking én rivierverruiming (10%)
  • Interview Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal kandidaten gesprekken afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze gesprekken worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria: ·       Mondelinge toelichting op de beschreven werkervaring in relatie tot de gestelde eisen en gunningscriteria; ·       Beoordeling van vaardigheden zoals benoemd in omschrijving van de kandidaat; ·       Beoordeling van houding en gedrag zoals benoemd in omschrijving van de kandidaat; ·       De kandidaat kan de motivatie voor sollicitatie nader toelichten, waarbij gelet zal worden op enthousiasme, resultaatgerichtheid en samenwerking.

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Deze opdracht is gesloten, reageren is helaas niet meer mogelijk

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox

Gesloten