Gemeente 's-Hertogenbosch

Inkoopadviseur

Gemeente 's-Hertogenbosch

 • max € 115 per uur

 • Noord-Brabant

 • 24 uur per week

 • Inkoop
 • 12 oktober 2023

 • 31 januari 2024

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

 • Opleiding De kandidaat heeft een HBO Bachelor afgerond aangevuld met inkoopopleidingen zoals Nevi 2 publiek of Conducto aanbesteden óf minimaal 5 jaar brede ervaring als inkoopadviseur in de publieke sector. Dit blijkt uit zijn/haar CV.
 • Werkervaring De kandidaat heeft minimaal 2 jaar zelfstandig Europese aanbestedingstrajecten voor diensten en/of leveringen doorlopen. Dit blijkt uit zijn/haar CV.
 • Werkervaring De kandidaat heeft recente ervaring met het aanbesteden van diensten/leveringen vanuit diverse werkvelden zoals facilitair, ict en buiten ruimte. Dit blijkt uit zijn/haar CV.
 • Competenties De kandidaat is klantgericht, accuraat, kan planmatig werken en goed met deadlines omgaan. De kandidaat kan goed luisteren, analyseren en adviseren en weet daarbij een goede mix te vinden tussen formele regels en een pragmatische aanpak. De kandidaat is resultaatgericht en communicatief vaardig (zowel mondeling als schriftelijk). Bovenstaande competenties zijn minimum eisen en worden getoetst bij de kandidaten die worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.
 • Ervaring De kandidaat heeft kennis en ervaring met het gebruik van verschillende MS officeproducten ter ondersteuning van je werkzaamheden. Dit blijkt uit zijn/haar CV.
 • UEA (voorheen Eigen Verklaring) De kandidaat aan wie de opdracht wordt gegund, dient voor de definitieve gunning een actuele Uniform Europees Aanbestedingsdocument (voorheen Eigen Verklaring) te overleggen. Wordt deze niet, of niet tijdig overlegd, dan gaan wij over tot gunning aan de volgende kandidaat in rang.

De Wensen

 • Interview Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Met de top-3, 5 of 8 kandidaten wordt een gesprek aangegaan waarin we onder andere zullen toetsen of de kandidaat voldoet aan het kandidaatsprofiel en aan de gestelde minimumeisen. Daarnaast zal worden beoordeeld welke kandidaat het beste aansluit bij datgeen de opdrachtgever zoekt in een kandidaat (competenties, aansluiting bij de organisatie, het team, etc.). Het gesprek is onderdeel van de beoordeling.
 • Opleiding De kandidaat heeft een HBO/WO opleiding als Conducto aanbesteden voor gevorderden, Aanbestedingsrecht voor de inkooppraktijk of Leergang aanbestedingsrecht voor inkopers. Dit blijkt uit zijn/haar CV.
 • Werkervaring De kandidaat heeft ervaring met het aanbesteden van diensten/leveringen binnen sociaal domein en werken. Dit blijkt uit zijn/haar CV.
 • Werkervaring De kandidaat heeft recente ervaring in werken met TenderNed. Dit blijkt uit zijn/haar CV.

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Deze opdracht is gesloten, reageren is helaas niet meer mogelijk

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox

Gesloten