DCMR Milieudienst Rijnmond

Inhuur Senior Adviseur Geluid

DCMR Milieudienst Rijnmond

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

 • Up-to-date documenten Alle in het DAS ingevulde bedrijfsgegevens alsmede de UEA dienen op het moment dat u de offerte indient up-to-date te zijn. Indien uw organisatie gegund krijgt, dient het door u in de verificatiefase aangeleverde KvK uittreksel overeen te komen met het UEA op basis waarvan u als leverancier bent toegelaten tot ons Dynamisch Aankoopsysteem. Bij een afwijking zal de DCMR alle feiten en omstandigheden meewegen om te beoordelen of een dergelijke afwijking zich leent voor herstel. In bepaalde gevallen zal de DCMR geen herstelmogelijkheid mogen bieden en moeten wij uw offerte uitsluiten. Wij adviseren u daarom om voor indiening van uw offerte na te gaan of de gegevens op het UEA wat u heeft ingediend bij aanmelding voor onze DAS nog up-to-date zijn. Leverancier bevestigt dat deze gegevens op het UEA dat in ingediend is bij inschrijving voor ons Dynamische Aankoopsysteem up-to-date zijn op het moment van indienen van de offerte voor deze uitvraag.
 • Wet Waadi Leverancier dient te handelen namens de bepalingen zoals opgenomen in artikel 8 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI). Voor meer informatie zie: artikel 8, wet WAADI Leverancier bevestigt hier naar te handelen. - Mijn organisatie handelt naar artikel 8 van de wet WAADI - Ik schrijf in als ZZP-er en bovenstaande is voor mij niet van toepassing - Mijn organisatie handelt niet naar artikel 8 van de wet WAADI
 • Arbeidsverleden DCMR In verband met wetgeving is het niet toegestaan om een kandidaat aan te bieden die op het moment van aanvang van de opdracht in de afgelopen 2 jaar een dienstverband met de DCMR heeft gehad. Leverancier verklaart bovenstaande te hebben gelezen en begrepen, en hiermee akkoord te gaan.
 • Opleidingsniveau (eis) Uw kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO-opleiding in een technische richting. In de toelichting geeft u de afgeronde opleiding(en) aan en licht u kort toe op basis waarvan deze opleiding relevant is voor de functie van Senior Adviseur Geluid.
 • Werkervaring (eis) Uw kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar relevante werkervaring als geluidsadviseur.  In de toelichting geeft u aan op welke manier uw kandidaat voldoet aan deze minimum eis.
 • Ruime kennis wet- en regelgeving kandidaat (eis) Uw kandidaat beschikt over ruime kennis van wet- en regelgeving in relatie tot het aspect geluid. Motiveer kort waaruit blijkt dat uw kandidaat voldoet aan deze minimumeis.
 • Kennis vergunningplicht, Activiteitenbesluit, Wabo/Bor, Wet Geluidhinder, Wro en Omgevingswet (eis) Uw kandidaat beschikt over zeer goede kennis van vergunningplicht, het Activiteitenbesluit, Wabo/Bor, Wet geluidhinder, Wro en (ontwikkelingen rondom) Omgevingswet. Motiveer kort waaruit blijkt dat uw kandidaat voldoet aan deze minimumeis.
 • Rijbewijs B (eis) Uw kandidaat beschikt over rijbewijs B.

De Wensen

 • Cursus Hogere Akoestiek (wens) Geef aan of uw kandidaat de Cursus Hogere Akoestiek heeft gedaaan. Licht uw antwoord kort toe.
 • Motivatie Geef in een document van maximaal 2x A4 aan aan wat de motivatie van de kandidaat is om deze functie bij de DCMR te vervullen. Leg in de motivatie in ieder geval de koppeling tussen het door ons gevraagde profiel (inclusief competenties) en het CV van de kandidaat. In de motivatiebrief wordt door u onderbouwd  aangegeven waarom uw kandidaat past bij het door de DCMR gevraagde functieprofiel. De motivatiebrief vormt de brug tussen het door ons gevraagde profiel en het CV van uw kandidaat. De ingediende motivatie wordt beoordeeld op basis van mate waarin is onderbouwd hoe uw kandidaat aansluit op onze inhuurbehoefte. Let op: de ingediende motivatie dient door de beoordelaar los van het CV gelezen te kunnen worden. Neem dus geen verwijzingen op zoals "zie CV". Het uploaden van het CV is een onderdeel van deze tender, maar het CV dient alleen ter verificatie van de gevraagde opleidingen en werkervaring. Bij de beoordeling en het toekennen van de score wordt alleen uitgegaan van de ingediende motivatie. Met de motivatie wordt u in staat gesteld om uw kandidaat zich te laten onderscheiden op kwaliteit. De motivatie wordt beoordeeld door de DCMR en leidt tot een score die mede bepalend is of uw kandidaat uitgenodigd wordt voor de interviewfase. Een summiere onderbouwing levert geen of weinig punten op (ongeacht het CV)!  Uw motivatie zal worden besproken tijdens het interview, indien de kandidaat hiervoor wordt uitgenodigd
 • VCA (VOL) (wens) Geef aan of uw kandidaat beschikt over een VCA (VOL) certificaat.

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Deze opdracht is gesloten, reageren is helaas niet meer mogelijk

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox

Gesloten