Het Kadaster

Hrm it businesspartner/productowner hrm

Het Kadaster

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

  • Door de kandidaat zélf geschreven CV en motivatie
  • U voegt slechts één Nederlandstalig curriculum vitae (cv) van maximaal 3 pagina's A4 toe. Graag het cv aanleveren in PDF. Uit dit cv dient te blijken dat u voldoet aan onderstaande eisen. Indien u naar oordeel van het Kadaster niet voldoet aan de gestelde eisen, of uw cv uit meer dan 3 pagina's bestaat, zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria. Onderstaand de eisen waar de kandidaat aan moet voldoen. Per eis (kort) toelichten waarom de kandidaat in uw ogen aan de eis voldoet. Verwijzen naar het CV volstaat niet.
  • De kandidaat is inzetbaar vanaf 08-07-2024 tot en met 30-06-2025 voor 32 á 36 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. Welke dagen dit zijn gaat in overleg met de manager en het team.
  • Minimaal 3 jaar bewezen ervaring als HR IT partner in een agile/scrum omgeving.
  • Afgeronde (bachelor) hbo-opleiding of hoger.
  • Aantoonbare ervaring met succesvol samenwerking in multidisciplinaire (agile) teams van professionals.
  • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Empathisch, antenne, verbinder, open, transparant; • Communicatief vaardig, zowel schriftelijk als mondeling sterk; • Teamspeler; • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief; • Klantgericht; • Analytisch vermogen; • Proactief en initiatiefrijk; • Resultaatgericht; • Organisatievermogen.

De Wensen

  • U toont duidelijk aan (max. 400 woorden) op welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.
  • Overstappen naar een nieuw ERP systeem betekent ook afscheid nemen van de oude situatie waarbij zeker voor de medewerkers van het scrum/agile team nog niet duidelijk is wat dit voor hun functie gaat betekenen. Deze onzekerheid zal logischerwijs zijn effect hebben op sfeer en energie binnen het scrum/agile team terwijl we dit team nog zeker twee jaar hard nodig hebben om de continuïteit van de huidige systemen te borgen. Geef aan (max. 400 woorden) hoe u de samenwerking met het scrum/agile team wilt gaan vormgeven. Welke factoren zijn daarbij van belang en hoe denkt u daar invulling aan te kunnen geven? Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.
  • De directie P&O heeft in het verleden soms best moeite gehad om nieuwe functionaliteiten op een goede manier in gebruik te nemen. Met als gevolg dat er naar verwachting nog een hoop potentie zit in het maximaal inzetten van bestaande functionaliteit voordat we overstappen naar een nieuw ERP. Geef aan (max 400 woorden) hoe u de directie P&O gaat ondersteunen/overtuigen om bestaande functionaliteit maximaal te benutten? Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Reageer direct

De opdracht sluit

24 juni 2024 om 21:59

Je reactie ontvangen we graag minimaal 1 werkdag voor sluiting van de opdracht

Akkoord geen bemiddelaar / bureau

Om de inhuurketen kort en transparant te houden kiezen wij ervoor om alleen direct met de zelfstandige te schakelen en niet met bemiddelende partijen.

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox