Provincie Overijssel

Communicatieadviseur verstedelijkingsstrategie Novi-gebied

Provincie Overijssel

Over de opdracht

freelance
 • max € 90 per uur

 • Overijssel

 • 32 uur per week

 • Voorlichting en Communicatie

 • 17 januari 2022

 • 02 augustus 2022

De opdracht

De opdracht sluit

04 januari 2022 13:00

We kunnen op dit moment niet meer garanderen dat we je reactie succesvol kunnen verwerken.

Opdracht verloopt via

Aanbesteding

Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Type inhuur

ZZP bemiddeling

De Eisen

 • De Aanbieder levert de onderstaande gegevens aan. 1. Naam aangeboden Kandidaat: Naam: ... 2. Naam, adres en woonplaats van de aanbiedende organisatie. Naam organisatie: ... Adres: ... Woonplaats: ... 3. Naam, e-mailadres en telefoonnummer van de contactpersoon bij Aanbieder voor deze offerteaanvraag. Naam: ... E-mailadres: ... Telefoonnummer: ... 4. Naam en functie van de handelingsbevoegde (blijkend uit de in te dienen KvK uittreksel) ondertekenaar van aanbieder ten behoeve van de eventuele overeenkomst. Naam: ... Functie: .. 5. Indien externe eerder een interim opdracht bij de provincie Overijssel heeft uitgevoerd vult u de gegevens hiervan dan hieronder in (bij meerdere opdrachten de onderstaande gegevens voor elke opdracht vermelden). Opdracht: ... Periode: ... Eenheid / team / contactpersoon: ...
 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • De kandidaat beschikt aantoonbaar over 2 jaar werkervaring in politiek bestuurlijke trajecten in de periode 2015 tot heden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.
 • De Kandidaat beschikt aantoonbaar over 2 jaar werkervaring met strategische ruimtelijke visies of vergelijkbare trajecten op minimaal 2-3 projecten in de periode 2015 tot heden. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) minimaal 2-3 projecten in uw toelichting en welke rol en taak u als Externe daar in heeft gehad. Hieruit moet blijken dat u met betrekking tot de gevraagde ervaring aan deze eis voldoet.
 • De Kandidaat beschikt aantoonbaar over minimaal 3 jaar werkervaring als communicatieadviseur bij een overheidsorganisatie in de periode 2015- heden Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting dat u met betrekking tot de gevraagde werkervaring aan deze eis voldoet.
 • De Kandidaat beschikt aantoonbaar over tenminste een afgeronde HBO/WO opleiding op het gebied van communicatie of vergelijkbaar. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.
 • De kandidaat heeft de afgelopen twee jaar geen arbeidsovereenkomst of geen tijdelijke arbeidsovereenkomst bij de provincie Overijssel gehad.
 • De Kandidaat is inzetbaar vanaf 17 januari 2022 tot en met 1 augustus 2022 voor 24 tot 32 uur per week. Voor de mogelijkheid of de inhuuropdracht (Overeenkomst) kan worden verlengd wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgenomen in het functieprofiel. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in deze offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.

De Wensen

 • De Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring opgedaan met overheids communicatieadvisering op strategische visies/onderzoeken op lokaal en regionale schaal De Kandidaat beschikt over de gevraagde ervaring: 20 punten. De Kandidaat beschikt niet beschikt over de gevraagde ervaring: 0 punten. N.B.: Zoals eerder vermeld bij overige eisen (zie eis met betrekking tot het CV), dient u in het veld 'toelichting' antwoorden/beschrijvingen te geven waar uit op te maken valt dat u aan het gevraagde voldoet en waarbij het duidelijk is welk aantal punten aan u dient te worden toegekend.
 • De Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met digitale bijeenkomsten en online participatie. De Kandidaat beschikt over de gevraagde ervaring: 30 punten. De Kandidaat beschikt niet beschikt over de gevraagde ervaring: 0 punten. N.B.: Zoals eerder vermeld bij overige eisen (zie eis met betrekking tot het CV), dient u in het veld 'toelichting' antwoorden/beschrijvingen te geven waar uit op te maken valt dat u aan het gevraagde voldoet en waarbij het duidelijk is welk aantal punten aan u dient te worden toegekend.
 • De Kandidaat heeft aantoonbaar werkervaring op politieke en bestuurlijke trajecten. De Kandidaat beschikt over de gevraagde ervaring: 30 punten. De Kandidaat beschikt niet beschikt over de gevraagde ervaring: 0 punten. N.B.: Zoals eerder vermeld bij overige eisen (zie eis met betrekking tot het CV), dient u in het veld 'toelichting' antwoorden/beschrijvingen te geven waar uit op te maken valt dat u aan het gevraagde voldoet en waarbij het duidelijk is welk aantal punten aan u dient te worden toegekend.

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox