Gemeente Breda

Aanbestedingsjurist SED Jeugdhulp

Gemeente Breda

 • geen max tarief

 • Noord-Brabant

 • 16 uur per week

 • Juridisch

 • 25 mei 2022

 • 30 november 2022

De opdrachtomschrijving

Deze detacheringsopdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

 • Uw kandidaat heeft minimaal een afgeronde opleiding op HBO-denkniveau, met als onderdeel aanbestedingsrecht. Dit moet blijken uit het cv.
 • Uw kandidaat heeft minimaal 5 jaar ervaring als aanbestedingsjurist met opstellen inkoopleidraad, beoordeling van aanbiedingen, onderhandelingen en op stellen contracten. Dit moet blijken uit het CV
 • Uw kandidaat heeft kennis van SAS. Dit moet blijken uit het cv.
 • Uw kandidaat is beschikbaar vanaf 1 juni en beschikbaar tussen 20 juli en 15 augustus en gehele maand september 2022.
 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • De Gemeente Breda volgt de Wet Normering Topinkomens. Voor alle inhuur geldt dat de tarieven niet boven de Balkenende norm uit mogen komen. Wij vragen daarom aan inschrijvers dit bij aanmelding van de aanvraag te bevestigen. Indien het tarief toch de Balkenende norm overschrijd, dan wordt het cv uitgesloten van verdere beoordeling. Als gedurende de looptijd van een opdracht blijkt dat de Balkenende norm wordt overschreden, is dat reden om tot ontbinding van het contract over te gaan. Bevestigt u hierbij dat met het tarief dat u bij uw inschrijving hanteert de Balkenende norm niet overschreden wordt? Toelichting: Elk jaar worden bij ministeriële regeling de bedragen van de WNT aangepast aan de ontwikkelingen van de contractuele loonkosten voor de overheid. Het algemeen bezoldigingsmaximum voor het jaar 2022 is vastgesteld op € 216.000. Voor de topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is de hoogte van het bezoldigingsmaximum gekoppeld aan de duur van de functievervulling in kalendermaanden. Voor 2022 geldt: • Dat voor de eerste zes maanden wordt gerekend met een maximum van € 28.600,- per gewerkte kalendermaand; • Dat voor de tweede zes maanden wordt gerekend met een maximum van € 21.700,- per gewerkte kalendermaand; • Voor de eerste twaalf gewerkte maanden geldt een maximum uurtarief van € 206,- In 2022 bedraagt de bezoldigingsnorm voor de topfunctionaris zonder dienstbetrekking in de eerste twaalf gewerkte kalendermaanden dus in totaal maximaal € 301.800,-. Na twaalf maanden geldt hetzelfde maximum dat geldt voor functionarissen in loondienst.

De Wensen

 • Uw kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met mentorschap om een beginnend aanbestedingsjurist te coachen. Dit moet blijken uit het cv.
 • Uw kandidaat heeft bij voorkeur meer dan 5 jaar ervaring als aanbestedingsjurist met opstellen inkoop leidraad, beoordeling van aanbiedingen, onderhandelingen en opstellen contracten.. Dit moet blijken uit het cv.
 • Uw kandidaat heeft bij voorkeur ervaring in het jeugdhulpdomein.
 • Het cv is voorzien van referenties met betrekking tot (met contactgegevens) of deze kunnen op aanvraag direct aangeleverd worden (dit moet dan ook op het cv aangegeven zijn).
 • Kandidaat is beschikbaar vanaf 25

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Deze opdracht is gesloten, reageren is helaas niet meer mogelijk

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox

Gesloten