Rijksvastgoedbedrijf

Technisch Programmamanager

Rijksvastgoedbedrijf

 • max € 120 per uur

 • Zuid-Holland

 • 36 uur per week

 • Algemeen-projectmanagement

 • 01 september 2022

 • 31 augustus 2023

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

 • Eis10: Wij verzoeken u graag te vermelden op welke basis u deze opdracht aanneemt.
 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • Eis09: In verband met de werkzaamheden is het een eis dat een positieve referentie omtrent integriteit verifieerbaar is. Daarnaast dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.
 • Eis 1 De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde financiële, economische, civiele of bedrijfskundige HBO opleiding. Daarnaast dient hij/ zij minimaal IPMA-C gecertificeerd te zijn of een aantoonbaar gelijkwaardige opleiding Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleidingen moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen of het diploma is behaald zal de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Eis 2 De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar ervaring binnen de overheid met technisch project- en programmamanagement in utiliteitsbouw of civiele techniek. Hierbij dient aantoonbaar sprake te zijn van de volgende aspecten: • Ervaring met het leiden en aansturen van projectteams bestaande uit verschillende technische disciplines welke geografisch verdeeld zijn over het gehele land • Ervaring met utiliteitsbouw, hieronder wordt in dit verband niet verstaan een loods, fabriekshal of woningbouw; maar bouw met ruimtes zoals bijvoorbeeld grootkeukens, onderzoeksruimtes en andere ruimtes die o.a. aan bijzondere klimaateisen moeten voldoen. • Ervaring met waarborgen continuïteit van de bedrijfsprocessen • Ervaring met alle projectfasen van initiatieffase tot en met de oplevering van de realisatiefase van projecten in het kader van nieuwbouw, renovatie en/of instandhouding; • Ervaring met het beheersen van scope en alle GROTIK elementen (geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit) binnen projecten. • Kennis van en ervaring met de organisatie(processen) (minimaal op het niveau van projectleider) • Kennis van de omgeving van de (externe) opdrachtgever(s) van de verschillende stelsels zoals bijvoorbeeld het Ministerie van Defensie; “kennis van klant en pand” • Ervaring met het continu verbeteren van processen. • Ervaring met huisvestingsprojecten • Ervaring met aansturen van collega’s en derden • Ervaring op het terrein van risicomanagement. • Ervaring met programmamanagement (IPM) in relatie tot vastgoed. • Ervaring met LEAN Toelichting: Deze kennis moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan en de periode [mm-jjjj]. Bij het niet benoemen van het aantal jaren waarin de kennis is opgedaan en bij welke opdrachtgever, zal de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Eis06: De aangeboden kandidaat bezit de competenties benoemd in de opdracht omschrijving. Toelichting: Dit moet middels concrete voorbeelden duidelijk uitkomen tijdens het verificatiegesprek. Geef aan op welke wijze de competenties worden toegepast bij de uitvoering van de opdracht. Bij het niet voldoende aantonen zal aanbieding terzijde worden gelegd.

De Wensen

 • Wens 1 De mate van ervaring als projectleider of manager bij het uitvoeren van projecten aan of binnen bestaande gebouwen, waar processen van de gebruikers onverminderd doorgang vinden. Aspecten: • Bouw- of verbouwprojecten waarin ervaring met de continuïteit van kritische bedrijfsprocessen vereist is; • Grote complexiteit en middel grote omvang van de projecten. • Bepaling van scope & randvoorwaarden. • Bepaling klanteisen en wensen. • Ervaring met bouw- en verbouwprojecten van initiatie-, ontwerp- tot en met de realisatiefase.
 • Wens 2 De mate van ervaring met het leiden en aansturen van projectteams bestaande uit verschillende disciplines welke geografisch verdeeld zijn over het gehele land Aspecten • minimaal IPMA-C gecertificeerd te zijn of een aantoonbaar gelijkwaardig opleidingsniveau • Ervaring met IPM en het aansturen van de rollen binnen de teams
 • Wens 3 De mate van ervaring op het vlak van communicatie en samenwerking. Aspecten • Samenwerking met opdrachtgevers, gebruikers, projectteamleden, interne stakeholders en overige externe stakeholders. • Transparant werken. • Draagvlak en samenhang creëren bij tegengestelde belangen. • Overtuigingskracht. • Kennis en ervaring met de organisatie(processen) van het Rijksvastgoed Bedrijf
 • Wens 4 De mate van ervaring met resultaatgericht werken en continu verbeteren. • Beheersen van alle GROTIK elementen. • Voortgang borgen. • Evalueren, knelpunten vinden en op basis daarvan continu verbeteren van processen. • Zoeken naar kansen om prestaties te verbeteren. • LEAN-ervaring

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Deze opdracht is gesloten, reageren is helaas niet meer mogelijk

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox

Gesloten