Provincie Gelderland

Strategisch communicatieadviseur Gelders Energieakkoord

Provincie Gelderland

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

  • Externe is inzetbaar vanaf 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023 voor 16 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 maal een periode van 12 maanden. Afhankelijk van de beschikbaarheid van externe, is een gefaseerde start en/of latere startdatum mogelijk, mits externe uiterlijk 1 april 2023 inzetbaar is voor 16 uur per week. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
  • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde WO opleiding Communicatie, een afgeronde WO opleiding Bedrijfscommunicatie of een vergelijkbare afgeronde WO vakopleiding. Benoem de naam van de opleiding, de plaats, de studierichting en het afstudeerjaar.
  • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het werken aan complexe samenwerkingsprojecten of -programma's waarbij je te maken hebt met politiek-bestuurlijke gevoeligheden. De complexiteit kan te maken hebben met het grote aantal stakeholders, de verschillende/tegengestelde belangen en/of de verschillende (nieuwe) beleidsterreinen. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 complexe samenwerkingsprojecten of -programma's waaruit blijkt dat u aan deze eis voldoet. Graag specifiek beschrijven wat deze projecten/programma's complex maakt (gevoeligheden, stakeholders, belangen, beleidsterreinen) en in welke rol deze ervaring is opgedaan.
  • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als (strategisch) communicatieadviseur in het beleidsveld energietransitie / klimaatprogramma's. Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting minimaal 2 projecten of programma's waaruit de gevraagde ervaring blijkt.
  • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
  • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal 10 jaar ervaring als (strategisch) communicatieadviseur (opgedaan in de periode 2010 – heden). Benoem en beschrijf concreet (geen abstracte termen) in uw toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal 10 jaar ervaring voldoet.

De Wensen

  • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als (strategisch) communicatieadviseur bij of voor overheidsorganisaties EN bedrijfsleven EN NGO’s EN kennisinstituten, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Het is toegestaan dat u in het kader van dit gunningscriterium praktijkvoorbeelden noemt die u ook reeds heeft genoemd in de toelichting op de eisen en/of andere gunningscriteria. Externe kan 4 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt als (strategisch) communicatieadviseur bij of voor alle vier de categorieën organisaties (10 punten) Externe kan 3 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt als (strategisch) communicatieadviseur bij of voor drie van de vier categorieën organisaties (8 punten) Externe kan 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt als (strategisch) communicatieadviseur bij of voor twee van de vier categorieën organisaties (6 punten) Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt als (strategisch) communicatieadviseur bij of voor één van de vier categorieën organisaties (4 punten)
  • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring als (strategisch) communicatieadviseur in het bedrijfsleven, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Het is toegestaan dat u in het kader van dit gunningscriterium praktijkvoorbeelden noemt die u ook reeds heeft genoemd in de toelichting op de eisen en/of andere gunningscriteria. Externe kan minimaal 3 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt als (strategisch) communicatieadviseur in het bedrijfsleven (10 punten) Externe kan 2 opdrachten/projecten beschrijven waaruit ervaring blijkt als (strategisch) communicatieadviseur in het bedrijfsleven (6 punten) Externe kan 1 opdracht/project beschrijven waaruit ervaring blijkt als (strategisch) communicatieadviseur in het bedrijfsleven (4 punten) Externe heeft geen ervaring als (strategisch) communicatieadviseur in het bedrijfsleven (0 punten)
  • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring met het werken in netwerkorganisaties (het zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen) en het behalen van resultaten binnen zo'n samenwerkingsverband, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Graag specifiek de behaalde resultaten binnen zo'n samenwerkingsverband beschrijven. Externe beschikt over minimaal 5 jaar ervaring met het werken in netwerkorganisaties (het zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen) en het behalen van resultaten binnen zo'n samenwerkingsverband (10 punten) Externe beschikt over 4 - 5 jaar ervaring met het werken in netwerkorganisaties (het zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen) en het behalen van resultaten binnen zo'n samenwerkingsverband (8 punten) Externe beschikt over 3 - 4 jaar ervaring met het werken in netwerkorganisaties (het zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen) en het behalen van resultaten binnen zo'n samenwerkingsverband (6 punten) Externe beschikt over 2 - 3 jaar ervaring met het werken in netwerkorganisaties (het zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen) en het behalen van resultaten binnen zo'n samenwerkingsverband (4 punten) Externe beschikt over 0 - 2 jaar ervaring met het werken in netwerkorganisaties (het zonder formele bevoegdheden bereiken van overeenstemming tussen een veelheid aan partijen) en het behalen van resultaten binnen zo'n samenwerkingsverband (0 punten)

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Reageer direct

De opdracht sluit

31 januari 2023 22:59

Je reactie ontvangen we graag minimaal 1 werkdag voor sluiting van de opdracht

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox