Het Kadaster

Senior Jurist

Het Kadaster

 • max € 125 per uur

 • Gelderland

 • 20 uur per week

 • Juridisch

 • 02 januari 2023

 • 31 december 2024

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 2 januari 2023 tot en met 31 december 2024 voor 10-20 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met één keer 1 jaar. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend. Volgens Kadaster richtlijn dient iedere medewerker minimaal 2 dagen per week op kantoor aanwezig te zijn. De kandidaat dient inzetbaar te zijn op de dinsdag en donderdag op onze locatie De Grift te Apeldoorn.
 • Academisch werk- en denkniveau met een afgeronde studie Notarieel Recht.
 • Minimaal 10 jaar werkervaring opgedaan als (kandidaat-)notaris in een registergoederenpraktijk van een notariskantoor.
 • Minimaal 10 jaar ervaring met vastgoedrecht, ondernemingsrecht en personen- en familierecht.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met de werking van het stelsel van basisregistraties en bij voorkeur ervaring opgedaan met juridische registratieve werkzaamheden.
 • Minimaal 5 jaar ervaring met de interactie tussen de notaris en een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert.
 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • kan (juridische) adviezen op een begrijpelijke wijze overbrengen aan anderen; • is analytisch sterk; • kan werken onder tijdsdruk en ziet hierin een uitdaging; • is gericht op het leveren van kwaliteit en wordt uitgedaagd deze waar mogelijk nog te verbeteren; • kan goed aansluiting vinden bij de gesprekspartner en kiest daarbij de juiste communicatievorm(en); • formuleert zowel schriftelijk als mondeling helder en gestructureerd met correct taalgebruik en logische zinsopbouw; • toont stevigheid, oefent op informele wijze invloed uit en is in staat om steun en draagvlak te verwerven. Als bijlage zijn 3 conceptovereenkomsten toegevoegd: • Bijlage 1a 'concept modelovereenkomst’; indien inschrijver zich aanbiedt als ZZP'er; • Bijlage 1b concept opdrachtovereenkomst indirecte ZZP’ers’; indien inschrijver als bemiddelaar een ZZP'er als kandidaat aanbiedt; • Bijlage 1c 'concept opdrachtovereenkomst inhuur’; indien inschrijver een eigen werknemer als kandidaat aanbiedt. Afhankelijk van de aangeboden kandidaat kiest het Kadaster de best passende overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de gekozen overeenkomst c.q. inhoud van de overeenkomst zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.

De Wensen

 • U beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen bij inschrijvingsvraagstukken en geeft hierbij aan hoe u deze oplost (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: De mate waarin de knelpunten relevant zijn en de oplossingen aansluiten bij de wensen van het Kadaster.
 • U toont duidelijk aan op welke wijze de door u geleverde expertise en competenties (soft en hard skills) binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan de ondersteuning van de bewaarders aan de bewaarderstelefoon (maximaal 300 woorden) (zie ook ‘Opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden’). Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.
 • U geeft een beschrijving van een casus die zich aan de bewaarderstelefoon kan voordoen en op welke wijze u deze casus afhandelt (maximaal 400 woorden) (zie ook ‘Opdracht omschrijving en verantwoordelijkheden’). Beoordeling: De mate waarin de beschrijving van aanpak aansluit bij de wensen van het Kadaster.

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Deze opdracht is gesloten, reageren is helaas niet meer mogelijk

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox

Gesloten