Rijksvastgoedbedrijf

Projectleider Woningbouw Valkenburg

Rijksvastgoedbedrijf

 • max € 110 per uur

 • Zuid-Holland

 • 36 uur per week

 • Algemeen-projectmanagement

 • 01 oktober 2022

 • 01 oktober 2023

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

 • Eis 1: De aangeboden kandidaat beschikt minimaal over een afgeronde hbo-opleiding in de richting van Planologie, Civiele Techniek, Bedrijfskunde en/of Rechten. Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleidingen moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen of het diploma is behaald zal de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Eis 8: In verband met de werkzaamheden is het een eis dat een positieve referentie omtrent integriteit verifieerbaar is. Daarnaast dient de kandidaat een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen binnen 4-6 weken na start van de opdracht.
 • Eis 9: Wij verzoeken u graag te vermelden op welke basis u deze opdracht aanneemt.
 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • Eis 2: De aangeboden kandidaat beschikt over minimaal 5 jaar ervaring als verantwoordelijk projectleider of vergelijkbare functie, in de initiatieffase van gelijksoortige grootschalige gebiedsontwikkelingsprojecten in een complexe ruimtelijke en bestuurlijke context, waarbij aantoonbaar sprake is van de volgende aspecten: • meervoudige ruimtelijke opgaven (woningbouw, recreatie, natuur, water en infrastructuur); Daarnaast worden de volgende eisen gesteld: • ervaring met technisch inhoudelijke aspecten van de ontwerp- en voorbereidingsfase van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten, waaronder ten minste stedenbouwkunde, milieutechnische aspecten, archeologie, duurzaamheid; • ervaring met het realiseren van verkoop, vermarkten en de ontwikkeling van woon en werkgebieden (ervaring > 5 jr. met woonlocaties met een minimum van 500 woningen, opgedaan binnen de afgelopen 10 jaar); • ervaring met de werkwijze van marktpartijen voor dergelijke locaties; • ervaring met ruimtelijke ordeningsprocessen; • ervaring met woningmarkt, grondexploitatie-, planning en risicomanagement; • ervaring in het aansturen van multi-disciplinaire projectteams; • beschikt over een uitgebreid netwerk binnen de voor de gebiedsontwikkeling relevante onderdelen bij overheden, (semi-)publieke instanties, projectontwikkelaars en adviesbureaus. Toelichting: Deze kennis moet duidelijk zijn benoemd in het CV van de kandidaat. Benoem bij welke opdrachtgever deze werkervaring is opgedaan en de periode [mm-jjjj]. Bij het niet benoemen van het aantal jaren waarin de kennis is opgedaan en bij welke opdrachtgever, zal de aanbieding terzijde worden gelegd.

De Wensen

 • Wens 1: De mate c.q. relevantie van ervaring met eerdere projecten in de gebiedsontwikkeling. Aspecten: • omvang en relevantie van de ruimtelijke opgaven; • omvang, aantal en relevantie van de publieke en private processen; • complexiteit van het samenspel tussen projectleider en de overige teamleden waarmee ervaring is opgedaan; • relevantie technisch inhoudelijke aspecten van de ontwerpfase van ruimtelijke ontwikkelingsprojecten, zoals stedenbouwkunde, ecologie, archeologie, duurzaamheid; • samenwerking met, en organiseren van verwachtings-management van de vergunningverlenende instanties, belangengroepen en overige belanghebbenden; • het samenwerken met marktpartijen in omvangrijke ruimtelijke ontwikkelingsprojecten; • regionale kennis; • ervaring binnen overheidsorganisaties.
 • Wens 2: De mate waarin kandidaat beschikt over ervaring met het werken in een politiek bestuurlijke omgeving. Aspecten: • het coördineren van multidisciplinaire projectteams; • communicatie en escalatie binnen een politiek gedreven organisatie; • het kunnen schakelen in een complex spelersveld (de samenwerking tussen samenwerkingspartners en stakeholders) om een project op koers te houden. Dit aan de hand van opgedane ervaring in het schakelen tussen belangen en partijen op tactisch en operationeel niveau; • het bereiken van consensus alsmede advisering binnen een ambtelijke organisatie en externe belanghebbenden en ambtelijk interne advisering; • het organiseren en bewaken van afsprakenkaders voor publieke en publiek-private samenwerking in de gebiedsontwikkeling.

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Reageer direct

De opdracht sluit

03 oktober 2022 21:59

Wij hebben minimaal 1 werkdag nodig om samen met jou een offerte op te maken

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox