Provincie Utrecht

Privacy Officer

Provincie Utrecht

Over de opdracht
 • € 100 per uur/ max

 • Utrecht

 • 40 uur per week

 • Juridisch

 • 03 mei 2021

 • 31 oktober 2021

De opdracht

Eisen en Wensen

Deze opdracht sluit 09 april 2021 10:00 We kunnen op dit moment niet meer garanderen dat we je reactie succesvol kunnen verwerken

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen
 • Eis 4 De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde Hbo-opleiding Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Eis 6 De aangeboden kandidaat heeft een afgeronde AVG-opleiding/certificaat (CIPP-E, CIPP-T, CIPP-M) Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Eis 7 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring als Privacy Officer/Privacy Consulent of Functionaris Gegevensbescherming in de afgelopen 8 jaar Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van de eis Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Eis 8 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het opstellen van privacy-programma’s, privacy beleid en compliance-strategieën. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van de eis Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
Wensen
 • Shortlistcriterium 1 De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring als Privacy Officer/Privacy Consulent of Functionaris Gegevensbescherming in de afgelopen 8 jaar Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Shortlistcriterium 2 De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het opleiden/trainen van medewerkers op het gebied van gegevensbescherming Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Shortlistcriterium 3 De aangeboden kandidaat heeft bij minimaal 2 verschillende organisaties kennis en ervaring opgedaan met het implementeren van procedures en (werk)instructies op het gebied van de AVG Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (smart) bij welke opdrachtgever de werkervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk onderbouwen van het bovenstaande kan de aanbieding terzijde worden gelegd.
 • Fase 2. Mondelinge ronde: beoordeling prijs en kwaliteit Prijs maximaal 300 punten en Kwaliteit maximaal 700 punten Indien in het interview de kandidaat 300 punten of minder behaald, behoudt de provincie Utrecht zich het recht om niet te gunnen. A. Persoonlijke eigenschappen 300/200/100/0 Persoonlijke eigenschap 1 overtuigend (mede door middel van enthousiasme) en resultaatgericht Persoonlijke eigenschap 2 werkt graag in een team, maar vindt ook zelfstandig de weg Persoonlijke eigenschap 3 de combinatie van een scherp analytisch inzicht en een aanpakkersmentaliteit Persoonlijke eigenschap 4 Integer, omgevings- en organisatiesensitief B. Vaardigheden 200/100/50/0 Vaardigheden 1 Netwerk- en adviesvaardig Vaardigheden 2 omgaan met weerstand en respect voor de omstandigheden en opvattingen van anderen Vaardigheden 3 uitstekende communicatieve en contactuele vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk) Vaardigheden 4 in staat de grote lijnen te zien, zonder daarbij de details uit het oog te verliezen Vaardigheden 5 vaardig in het geven van presentaties en workshops C. Kennis 200/100/50/0 Kennis 1 kennis van en ervaring met gegevensbescherming Kennis 2 kennis van en ervaring met AVG Kennis 3 inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits Kennis 4 kennis van en analytisch inzicht in bedrijfsprocessen, wet– en regelgeving en de informatiebehoefte van de provincie is een pre

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox