Provincie Gelderland

Meliorator/Grondstromencoördinator

Provincie Gelderland

Over de opdracht
 • € 68 per uur/ max

 • Gelderland

 • 12 uur per week

 • Algemeen-projectmanagement

 • 13 september 2021

 • 12 september 2022

De opdracht

Eisen en Wensen

Deze opdracht sluit 22 augustus 2021 21:59 We kunnen op dit moment niet meer garanderen dat we je reactie succesvol kunnen verwerken

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

Eisen
 • Externe is inzetbaar vanaf 13 september 2021 tot en met 12 september 2022 voor 12 uur per week, niet evenredig verdeeld. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 5 maal een periode van 12 maanden. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal een afgeronde HBO opleiding in de richting van civiele techniek of weg- en waterbouw of cultuurtechniek of landbouw of een aantoonbaar vergelijkbare studierichting. Benoem de naam van het opleidingsinstituut, de plaats, de afstudeerrichting en het afstudeerjaar.
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal twee (2) jaar ervaring (opgedaan in de periode 2016 - heden) in de rol van grondstromencoördinator. Benoem en beschrijf concreet in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal twee (2) jaar voldoet. Graag specifiek uw rol en taken beschrijven.
 • Externe beschikt aantoonbaar over minimaal twee (2) jaar ervaring (opgedaan in de periode 2016 - heden) in het uitzetten en begeleiden van breed bodemonderzoek zowel fysisch, chemisch, biologisch gecombineerd ten behoeve van bepalen geschiktheid naar landbouwtoepassingen. Benoem en beschrijf concreet in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal twee (2) jaar voldoet. Graag specifiek uw rol en taken beschrijven.
 • Externe heeft aantoonbaar minimaal één (1) jaar ervaring (opgedaan in de periode 2016 - heden) met het verbeteren van bodem met kleigrond; het koppelen van agrarische bedrijven waar bodem kan worden verbeterd met ruimtelijke projecten waar lutumhoudende grond vrijkomt. Benoem en beschrijf concreet in de toelichting de ervaring waaruit blijkt dat u aan deze eis van minimaal één (1) jaar voldoet. Graag specifiek uw rol en taken beschrijven.
 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
Wensen
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2016 - heden) in het begeleiden en uitzetten van landbouwkundig bodemonderzoek (fysische en chemische en biologische parameters), aan te tonen met praktijkvoorbeelden waaruit blijkt wat voor soort onderzoek is uitgezet en met welk doel. 
 
 Note:
 Standaard milieu onderzoeken in het kader van besluit bodemkwaliteit worden hier niet bedoeld, dat is slechts een onderdeel (alleen chemisch). Wij bedoelen hier het totaalbeeld voor landbouwkundige geschiktheid.
 
 Externe heeft minimaal 4 jaar ervaring in het begeleiden en uitzetten van landbouwkundig bodemonderzoek (fysische en chemische en biologische parameters) (10 punten)
 Externe heeft 3-4 jaar ervaring in het begeleiden en uitzetten van landbouwkundig bodemonderzoek (fysische en chemische en biologische parameters) (6 punten)
 Externe heeft 2-3 jaar ervaring in het begeleiden en uitzetten van landbouwkundig bodemonderzoek (fysische en chemische en biologische parameters) (4 punten)
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2016 - heden) met het matchen van verbeteren van bodem met grond; het koppelen van agrarische bedrijven waar zandige bodem kan worden verbeterd met ruimtelijke projecten waar lutumhoudende grond vrijkomt, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. 
 
 Note:
 Onder matchen wordt verstaan het regelen van afzet van grond in de markt door afzetmogelijkheden en kosten ervan in kaart te brengen, inclusief het (mede) organiseren van de aanbesteding ervan.
 
 
 Externe heeft minimaal 4 jaar ervaring met het matchen van verbeteren van bodem met grond; het koppelen van agrarische bedrijven waar zandige bodem kan worden verbeterd met ruimtelijke projecten waar lutumhoudende grond vrijkomt (10 punten)
 Externe heeft 3-4 jaar ervaring met het matchen van verbeteren van bodem met grond; het koppelen van agrarische bedrijven waar zandige bodem kan worden verbeterd met ruimtelijke projecten waar lutumhoudende grond vrijkomt (8 punten)
 Externe heeft 2-3 jaar ervaring met het matchen van verbeteren van bodem met grond; het koppelen van agrarische bedrijven waar zandige bodem kan worden verbeterd met ruimtelijke projecten waar lutumhoudende grond vrijkomt (6 punten)
 Externe heeft 1-2 jaar ervaring met het matchen van verbeteren van bodem met grond; het koppelen van agrarische bedrijven waar zandige bodem kan worden verbeterd met ruimtelijke projecten waar lutumhoudende grond vrijkomt (4 punten)
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2016 - heden) in de rol van grondstromencoördinator van grondstromen die naar landbouwbedrijven zijn afgezet, aan te tonen met praktijkvoorbeelden. Ervaring in logistieke zaken en werken met grondtransport en doorlopen van de daarvoor benodigde procedures moeten daarbij een onderdeel zijn.
 
 Externe heeft minimaal 4 jaar ervaring in de rol van grondstromencoördinator van grondstromen die naar landbouwbedrijven zijn afgezet (10 punten)
 Externe heeft 3-4 jaar ervaring in de rol van grondstromencoördinator van grondstromen die naar landbouwbedrijven zijn afgezet (6 punten)
 Externe heeft 2-3 jaar ervaring in de rol van grondstromencoördinator van grondstromen die naar landbouwbedrijven zijn afgezet (4 punten)
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring in het werken met Europese projecten zoals LIFE, HORIZON of Interreg, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 
 Externe heeft minimaal 2 jaar ervaring in het werken met Europese projecten zoals LIFE, HORIZON of Interreg (10 punten)
 Externe heeft 0-2 jaar ervaring in het werken met Europese projecten zoals LIFE, HORIZON of Interreg (6 punten)
 Externe heeft geen ervaring in het werken met Europese projecten zoals LIFE, HORIZON of Interreg (0 punten)
 • Externe beschikt aantoonbaar over ervaring (opgedaan in de periode 2016 - heden) in het vertalen van bodemkundige parameters op het vlak van fysisch, chemisch en biologische naar geschiktheid voor toepassen van kleigrond in de landbouw, aan te tonen met praktijkvoorbeelden.
 
 Externe heeft minimaal 2 jaar ervaring met het vertalen van brede bodemparameters tbv geschiktheid voor toepassing naar landbouwbedrijven (10 punten)
 Externe heeft 1-2 jaar ervaring met het vertalen van brede bodemparameters tbv geschiktheid voor toepassing naar landbouwbedrijven (6 punten)
 Externe heeft 0-1 jaar ervaring met het vertalen van brede bodemparameters tbv geschiktheid voor toepassing naar landbouwbedrijven (4 punten)

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox