Provincie Utrecht

Juridisch adviseur Water en Bodem

Provincie Utrecht

 • max € 100 per uur

 • Utrecht

 • 32 uur per week

 • Juridisch

 • 01 augustus 2022

 • 01 juli 2023

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • Eis 2: De aangeboden kandidaat is akkoord a) dat deze opdracht voor 24 - 32 uur per week wordt uitgevoerd gedurende de gevraagde periode. Toelichting: Benoem in het cv of u akkoord bent met deze eis met ja of nee Indien u dit niet benoemd ( a en b) in uw cv wordt uw aanbieding terzijde gelegd.
 • Eis 4: Afgeronde universitaire opleiding Nederlands Recht of vergelijkbaar Toelichting: Deze afgeronde en erkende opleiding moet duidelijk zijn benoemd in het cv van de kandidaat. Benoem bij elke opleiding waar deze is gevolgd, of deze is afgerond en wanneer het diploma is behaald. Bij het niet benoemen van bovenstaande wordt de aanbieding terzijde gelegd.
 • Eis 5: Aantoonbare juridische werkervaring op het gebied van het bestuursrecht en omgevingsrecht Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.
 • Eis 6: Je hebt aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van de Waterwet, Waterschapswet, Omgevingswet, Wet Bodembescherming (Wbb), de Kader Richtlijn Water en aanverwante regelgeving. Ervaring op het gebied van de Drinkwaterwet en aanverwante regelgeving is een pré. Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.
 • Eis 7: Je hebt aantoonbare ervaring met privaatrechtelijke werkzaamheden zoals het opstellen van overeenkomsten Toelichting: Benoem in het cv het nummer van deze eis bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van de eis. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie wordt de aanbieding terzijde gelegd.
 • Fase 2. Mondelinge ronde: beoordeling prijs en kwaliteit Prijs maximaal 300 punten en Kwaliteit maximaal 700 punten Indien in het interview de kandidaat 300 punten of minder behaald, behoudt de provincie Utrecht zich het recht om niet te gunnen. A. Persoonlijke eigenschappen 300/200/100/0 Persoonlijke eigenschap 1 Je bent analytisch sterk met een praktische instelling, oplossingsgericht en hebt een grote mate van zelfstandigheid Persoonlijke eigenschap 2 Je bent communicatief sterk Persoonlijke eigenschap 3 Je bent oplossingsgericht Persoonlijke eigenschap 4 Je bent pro-actief B. Vaardigheden 200/100/50/0 Vaardigheden 1 Je bent in staat om verschillende belangen te verbinden Vaardigheden 2 Je politiek bestuurlijke sensitiviteit is goed ontwikkeld Vaardigheden 3 Je omgevingsbewustzijn is goed ontwikkeld. Vaardigheden 4 Je weet ook niet-juristen te overtuigen van wat juridisch wel of niet kan Vaardigheden 5 Je weet mensen te overtuigen van (de juridische) juistheid van wat de provincie wil bereiken Vaardigheden 6 Je onderhandelingsvaardigheid met adviesbureaus, advocaten, gemeenten of anderen over complexe juridische aangelegenheden is (binnen je mandaat) goed ontwikkeld C. Kennis 200/100/50/0 Kennis 1 kennis van de Wet Bodembescherming, de Omgevingswet in het bijzonder de Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit Bodem Kennis 2 kennis van de Waterwet en Waterschapswet Kennis 3 kennis van de Omgevingswet Kennis 4 kennis van (bestuurs)overeenkomsten Kennis 5 brede kennis van het Nederlands recht, zowel op bestuurs- en staatsrechtelijk als op civielrechtelijk gebied Kennis 6 kennis van Europees recht, aanbestedingsrecht, staatssteun

De Wensen

 • Shortlistcriterium 1: Redelijke kennis op het gebied van wetgeving uit de functie-eisen Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend
 • Shortlistcriterium 2: Kennis en ervaring met het opstellen van overeenkomsten Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend
 • Shortlistcriterium 3: Ervaring met het werken in een bestuurlijke omgeving Toelichting: Benoem in het cv het nummer van dit shortlistcriterium bij de passende werkervaring. Benoem duidelijk (specifiek) hoe en bij welke opdrachtgever de (werk)ervaring van het gevraagde is opgedaan. Zorg voor een duidelijke, specifieke en inhoudelijke onderbouwing van het shortlistcriterium. Bij het niet duidelijk benoemen en onderbouwen van het bovenstaande en/of indien het gevraagde niet verifieerbaar is voor de provincie worden 0 punten toegekend

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Reageer direct

De opdracht sluit

27 juni 2022 12:00

Wij hebben minimaal 1 werkdag nodig om samen met jou een offerte op te maken

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox