Het Kadaster

Data Scientist (SPARQL en GeoSPARQL expert)

Het Kadaster

De opdrachtomschrijving

Deze inhuuropdracht verloopt via een aanbesteding. De opdrachtgever heeft eisen en wensen opgegeven. Aan de eisen moet je voldoen om kans te maken. Op de wensen kun je punten scoren.

De Eisen

 • De kandidaat is inzetbaar vanaf 2 januari 2023 of zo spoedig mogelijk tot en met 31 december 2023 voor 40 uur per week. De inhuuropdracht kan optioneel worden verlengd met 2 x 6 maanden. De opdrachtgever kan de overeenkomst eenzijdig tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één (1) maand. De startdatum is onder voorbehoud van een tijdige afronding van de Offerteprocedure. Dit kan ook betekenen dat de startdatum van de opdracht zal moeten worden opgeschoven. Aan de vermelde startdatum in de Offerteaanvraag kunnen zodoende geen rechten worden ontleend.
 • Afgeronde academische opleiding in Computer Science, (Toegepaste) Wiskunde.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbaar expert in SPARQL en GeoSPARQL.
 • Minimaal 1 jaar ervaring met infrastructuur producten TriplyDB, YASGUI, MarkDown en Github.
 • Minimaal 1 jaar ervaring met grootschalige Linked Data infrastructuur.
 • Minimaal 1 jaar bekend met de Linked Data modellen van de Basisregistraties (BAG, BRT, DKK).
 • Minimaal 3 jaar ervaring met het transformeren van data sets naar RDF (ETL).
 • Minimaal 1 jaar ervaring met Comunica (framework for linked data).
 • Minimaal 1 jaar ervaring met vocabulaires zoals OWL, Schema.org, SKOS, NEN3610.
 • Minimaal 3 jaar actief in de Semantic Web /Linked Data Community.
 • Aantoonbaar goede presentator: presentaties geven/onderwijs.
 • Minmaal 1 jaar aantoonbare ervaring met Cloud (Microsoft Azure).
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met een organisatie die, als ZBO, wettelijke taken uitvoert en werkt in een breed stakeholderveld.
 • De kandidaat heeft aantoonbaar succesvol complexe opdrachten afgerond.
 • Kennis van- en minimaal 1 jaar ervaring met Agile/Scrum.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met succesvol samenwerken in multidisciplinaire (agile) teams en omgevingen, met een politiek/bestuurlijk karakter.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met programmeren.
 • Minimaal 3 jaar ervaring met IT algoritmes, analyses en database onderhoud.
 • Je hebt aantoonbaar gewerkt met bijvoorbeeld databestanden, statistisch onderzoek, simulatie onderzoek en/of databases.
 • Competenties waar de kandidaat over dient te beschikken: • Resultaatgericht; • Helicopterview; • In staat om zelfstandig binnen een organisatie te bewegen en omgevingssensitief; • Communicatief zowel schriftelijk als mondeling sterk (maar ook presentatief); • Klantgericht; • Proactief en initiatiefrijk; • Teamspeler; • Analytisch vermogen; • Creatief. Als bijlage zijn 3 conceptovereenkomsten toegevoegd: • Bijlage 1a 'concept modelovereenkomst’; indien inschrijver zich aanbiedt als ZZP'er; • Bijlage 1b concept opdrachtovereenkomst indirecte ZZP’ers’; indien inschrijver als bemiddelaar een ZZP'er als kandidaat aanbiedt; • Bijlage 1c 'concept opdrachtovereenkomst inhuur’; indien inschrijver een eigen werknemer als kandidaat aanbiedt. Afhankelijk van de aangeboden kandidaat kiest het Kadaster de best passende overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met de gekozen overeenkomst c.q. inhoud van de overeenkomst zal uw offerte terzijde worden gelegd en niet worden meegenomen in de beoordeling van de gunningscriteria.
 • 2 relevante referenties, die de volgende gegevens bevatten: naam referent, functie, organisatie, e-mailadres en/of telefoonnummer.
 • Minimaal 3 jaar ervaring + aantoonbaar Expert in Graph technologie en Knowledge Graphs.

De Wensen

 • Beschrijf (max. 400 woorden) aan de hand van recente praktijkervaringen uw expertise in SPARQL en GeoSPARQL. Beoordeling: de mate waarin de ervaring aansluit bij de wensen van het Kadaster.
 • Beschrijf (max. 400 woorden) aan de hand van recente praktijkervaring een succesvol afgeronde opdracht waarbij gebruik gemaakt is van dezelfde systemen (o.a. Microsoft Azure) en (overige) technieken als genoemd in de eisen. Beoordeling: de mate waarin de afgeronde opdracht en gebruikte systemen en technieken aansluit bij de wensen van het Kadaster.
 • Beschrijf (max. 300 woorden) uw mening over de Kadaster aanpak rond linked data/knowledge graphs, en geef daarbij aan of u mogelijkheden voor verbetering ziet. Beoordeling: De mate waarin de analyse relevant is en de aangedragen verbeteringen herkenbaar zijn voor het Kadaster.
 • U toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten (zie ook opdrachtomschrijving en verantwoordelijkheden). Beoordeling: Hoe beter de expertise en competenties aansluiten bij de wensen van het Kadaster en de geschetste situatie hoe hoger de score.

Interesse in deze opdracht?

Zo werkt onze dienstverlening

Deze opdracht is gesloten, reageren is helaas niet meer mogelijk

Mis geen kans, word gratis lid

Ontvang direct alle opdrachten en marktontwikkelingen in je mailbox

Gesloten