Wat is een Dynamisch aankoopsysteem (DAS)?

Het Dynamisch aankoopsysteem (DAS) voor inhuur zzp'ers. We vertellen je alles wat je moet weten over deze werkmethode

Wat is een Dynamisch aankoopsysteem (DAS)?

Voor de aankoop (inhuur) van interim personeel wordt door (semi)overheden vaak gebruik gemaakt van een Dynamisch aankoopsysteem (DAS). Dit is een digitale omgeving voor de gangbare aankoop van leveringen, werken en diensten. 

In Dynamische aankoopsystemen worden de interim opdrachten gepubliceerd en inschrijvingen op deze opdrachten afgehandeld.

Als je als zelfstandige professional wel eens hebt gereageerd op een opdracht bij gemeenten, waterschap, UWV, Rijkswaterstaat, Kamer van Koophandel, Politie, NS of vele andere organisaties dan ben je tegen het DAS, ook wel marktplaats of inhuurdesk genaamd, aangelopen. En daarmee ook tegen de namen van DAS leveranciers zoals Poolz, Flextender, Negometrix, CTM solutions en Nétive.

Wanneer je bij Freep ben aangemeld dan tonen we bij bron de ‘inhuurdesk’ waar de opdracht, inschrijvingen en gunning afgehandeld worden.

Hoe werkt een Dynamisch aankoopsysteem?

Een organisatie die een DAS inzet nodigt alle ondernemers, inclusief zzp’ers, uit om als leverancier toe te treden.

Voor elke ingeschreven wordt getoetst of ze voldoen aan de gestelde uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen. Voldoe je hieraan als ondernemer dan word je toegelaten als leverancier.

De vereisten aan jou als zzp’er zijn meestal minimaal: je moet een inschrijving bij de kamer van koophandel (KvK) hebben. Overheidsorganisaties werken met het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), dit is een uitgebreide checklist die je in het DAS moet downloaden, invullen en versturen. Daarnaast stellen sommige organisaties eisen aan de verzekeringen die je dient te hebben voor bedrijfs- en/of beroepsaansprakelijkheid.

Binnen het DAS worden door de organisatie opdrachten geplaatst en gecommuniceerd naar de leveranciers binnen het aankoopsysteem. Deze leverancier kunnen vervolgens op deze opdrachten reageren door een inschrijving (offerte) in te dienen.

De inschrijvingen worden vervolgens getoetst en beoordeeld op basis van de gestelde specificaties, eisen, normen en gunningscriteria. Bij de inhuur van (interim) personeel worden eisen gesteld en getoetst ten aanzien van uurtarief, beschikbaarheid, opleiding, (werk)ervaring en competenties. De eisen of skills worden eerst getoetst en gescoord op basis van cv en schriftelijke toelichting. Een selectie van de inschrijvingen met de hoogste score wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek om deze vereisten te toetsen. De inschrijving met de hoogste totale score krijgt de opdracht gegund. Hebben meerdere kandidaten dezelfde hoogste score, dan is het laagste uurtarief doorslaggevend.

Freep helpt freelancers meer kans te maken op gunning van interim opdrachten. Lees onze tips om een winnende offerte te schrijven of schakel onze hulp in.

Hoe werkt een Dynamisch aankoopsysteem voor een zzp'er?

Als zelfstandige professional schrijf je jezelf in als zzp’er (of als leverancier wanneer er geen aparte zzp inschrijving is) en verzorg je zelf de inschrijvingen op opdrachten. Je kunt dit ook via een leverancier (vaak een bemiddelaar) laten verlopen. In dat geval zorgt de leverancier voor de inschrijving op de opdracht; je wordt dan voorgedragen door de leverancier.

In een DAS moet je je vaak op specifieke segmenten of categorieën inschrijven (bijvoorbeeld ICT, Financieel, HR). Wanneer je jezelf inschrijft in een DAS is het belangrijk dat je de juiste segmenten inschrijft om niet te veel meldingen van opdrachten te krijgen of juist te weinig

In sommige Dynamische aankoopsystemen moet je reeds als zzp’er of leverancier ingeschreven staan voordat een opdracht gepubliceerd is. Anders kun je niet reageren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het DAS van leverancier The SolutionsFactory. Zie je een opdracht bij organisaties die van dit inhuursysteem gebruik maken, zoals gemeente Amersfoort, Amstelveen, Groningen en Haarlemmermeer? Dan kun je niet op de opdracht reageren als je nog niet toegelaten bent als leverancier of zzp’er.

Wil je reageren op een opdracht, maar kun je niet reageren omdat je nog niet ingeschreven was ten tijde van publicatie? Neem dan contact met ons op. Via Freep kun je nog wel reageren.